Overtuigingen

Portrait of a young handsome man in the parkJezelf, je opties en de wereld om je heen rechtstreeks in alle openheid observeren, is nog niet zo gemakkelijk omdat je verstand geconditioneerd is. Je kijkt altijd door de bril van je eigen meningen, vooroordelen en overtuigingen.

Zo is je denken geconditioneerd door je opvoeding, je scholing, je werkervaring, het milieu waaruit je komt, de politieke overtuigingen die je aanhangt, je culturele achtergrond en dergelijke. Een aanmerkelijk deel van de gedachten, gedragingen en zelfs gevoelens die jij als volstrekt normaal ervaart, zijn dus in de loop van je leven aangeleerd.

Daarnaast heb je in je vroegere leven, door ervaringen en kwetsuren die je hebt opgelopen, bepaalde conclusies getrokken over jezelf of over hoe de wereld in elkaar steekt. Je ego, je overlevingsmechanisme, heeft ideeën gecreëerd en voor waar aangenomen, met als doel om je veilig te laten voelen.

Zo hebben veel kinderen ergens in hun jeugd de conclusie getrokken dat zij niet helemaal oké zijn zoals ze zijn. Dit is vaak het geval wanneer kinderen alleen maar liefde of aandacht krijgen onder voorbehoud, dus wanneer zij aan bepaalde condities hebben voldaan. Hierdoor kun je het idee ontwikkelen dat je niet goed genoeg bent zoals je bent en je moet aanpassen om liefde te ontvangen. Deze denkbeelden sturen onbewust je verdere leven en je handelen aan.

Versterk je eigenwaarde! Neem vrijblijvend contact op met coach & therapeut Evelyn >

Overtuigingen en onzekerheid

Veel mensen zijn zich niet bewust van hun opvattingen en vragen zij zich dan ook niet af of deze gedachten waar zijn. Een deel van de denkbeelden die jij nu over jezelf hebt, zijn dus niets meer dan ononderzochte en vaak achterhaalde veronderstellingen over jezelf, anderen of het leven op zich.

Deze opvattingen, die het resultaat zijn van al je ervaringen en herinneringen, zijn dus gedateerd. Je onbewuste denkpatronen creëren zo een filter voor je lens die je perceptie ernstig vertroebelt. Hierdoor ontstaat gemakkelijk een onnauwkeurige waarneming van de werkelijkheid.

Depressie, angst, onzekerheid en nervositeit

Stemmingen, gevoelens van ontevredenheid, onzekerheid, bezorgdheid, angst of nervositeit zijn vaak een reactie van je lichaam op je (beperkende) manier van denken. Je lichaam reageert op de onrustige gedachten en het dwangmatige gepieker in de vorm van negatieve gevoelens. De onophoudelijke stroom van het veelal onbewuste negatieve denken veroorzaakt zo spanningen en stress.

Om je keuzemogelijkheden in alle eerlijkheid te kunnen onderzoeken, moet je dus diep graven in de opvattingen, vooronderstellingen en denkbeelden die jij gebruikt om je leven vorm te geven. Hoe meer je je bewust wordt van je conditionering en van de hardnekkige denkpatronen waarin je vastzit, des te vrijer je in wezen wordt.

Wil je hierover verder praten met een life coach?

Beperkende overtuigingen aanpakken? Neem contact op