Contact

*De praktijk is geopend, je kunt de praktijk bezoeken of een online/telefonisch consult plannen. Lees hier alle informatie in verband met maatregelen omtrent het Coronavirus*

Contact

Aangezien ik je nu om enkele persoonlijke gegevens vraag, ben ik het kader van de privacywet AVG verplicht je hieromtrent te informeren. Lees meer over hoe ik je privacy waarborg…

  Jouw naam (verplicht)

  Straat (verplicht)

  Huisnummer (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Plaats (verplicht)

  Jouw email (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Onderwerp

  Jouw bericht

  Parkeren

  In de Maasstraat geldt een 10 cent zone. Dit betekent dat je 1 uur kunt parkeren voor 10 cent. Dit is net te krap voor een sessie daarom adviseer ik je te parkeren in een van de zijstraten van de Maasstraat of achter het complex.

  UW PRIVACY

  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

  Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

  Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

  Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

  Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

  PRIVACY OP DE ZORGNOTA

  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
  • de kosten van het consult •
  Be Sociable, Share!