Wat is EMDR therapie?

Is EMDR iets voor jou?

Geen lange wachttijden en geen verwijzing van de huisarts nodig

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapeutische behandelmethode die kan helpen de hevigheid van emoties ten gevolge van een nare ervaring of toekomstige schrikbeelden te verminderen. EMDR therapie is vooral bekend geworden vanwege de toepassing bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Echter, de werking van EMDR is veel breder.

Zo wordt EMDR therapie succesvol ingezet bij angsten, paniekaanvallen, onzekerheid, eetstoornissen, slaapproblemen, rampfantasieën en gebeurtenissen die veel impact hebben gehad en een sterke emotionele lading veroorzaken.

EMDR therapie kan door middel van zogenaamde stimuli – oogbewegingen of een koptelefoon met piepjes – de hevigheid van nare gevoelens doen verminderen.

EMDR bij Boost your mood wordt toegepast bij angsten, liefdesverdriet, obsessies, hypochondrie, eetstoornissen, oorsuizen (tinnitus), hevige boosheid, jaloezie, misofonie en allerlei nare ervaringen waar je lange tijd last van hebt.

Het fijne van EMDR therapie is dat je niet eindeloos lang hoeft te praten over je verleden. EMDR werkt vaak snel en kan goed gecombineerd worden met Rationeel Emotieve Therapie (RET) of life coaching bijvoorbeeld.

Gemiddeld zijn 3 tot 7 EMDR behandelingen nodig. Voor een zo optimaal mogelijk resultaat, plannen we de sessies bij voorkeur wekelijks in.

Bij complexe, meervoudige trauma’s (denk aan seksueel misbruik, oorlogsslachtoffers) verwijs ik je naar een BIG geregistreerde trauma psycholoog.

Flash forward EMDR therapie

In tegenstelling tot het traditionele indicatiegebied van EMDR, dat zich richt op trauma’s uit het verleden, is de flashforward EMDR techniek gericht op mogelijke gebeurtenissen in de toekomst.

De EMDR flashforward procedure richt zich op het ladingneutraal maken van een rampscenario. De flashforward EMDR behandeling gaat in op een irrationele, geanticipeerde angst – een schrikbeeld over iets wat in de toekomst mogelijk zou kunnen ontstaan. Het zijn catastrofale beelden of rampgedachten over een bedreigende situatie of confrontatie met iets dat je veel angst aanjaagt. Deze rampfantasieën gaan gepaard met hevige emoties (angsten) en specifiek gedrag (bijv. vermijding, overmatig piekeren).

De EMDR flashforward behandeling is een vorm van worry-exposure, het richt zich op het aanpakken van mogelijke toekomstige schrikbeelden. Hierbij kun je denken aan:

 • Irrationele angsten
 • Vermijdingsgedrag
 • Sociale angst
 • Faalangst
 • Hypochondrie
 • Spreekangst
 • Rijangst
 • Angst voor de consequenties van eten (anorexia nervosa)
 • Angst voor honden, muizen, spinnen
 • Angst voor braken etc.

De mentale representaties van deze angsten (de constructie die jij in je hoofd maakt, bijvoorbeeld een plaatje van hoe je een black-out krijgt tijdens een sollicitatiegesprek) vormen het uitgangspunt van de EMDR behandeling. De angst wordt door de EMDR behandeling geneutraliseerd, de emotionele lading van dit door jezelf gecreëerde toekomstige schrikbeeld, neemt af.

Het beoogde effect is dat je beter kunt relativeren en er ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten en positieve doelen in je leven.

Bron: TheFlashforwardprocedureLogieDeJongh2014

EMDR therapie bij Boost Your Mood

Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van behandelingen met EMDR, met name bij posttraumatische stress stoornis (PTSS).

PTSS kan ontstaan na een schokkende of bedreigende gebeurtenis, zoals geweld, een ongeluk of andere situaties waarin je je zeer angstig, bedreigd of hulpeloos voelde. Er kan PTSS ontstaan na één enkele gebeurtenis of meerdere gebeurtenissen achter elkaar. Mensen met PTSS herbeleven de traumatische gebeurtenis(en) middels onvrijwillige indringende pijnlijke herinneringen, zoals nachtmerries en flashbacks.

Boost Your Mood behandelt geen cliënten met complexe, diepe of meervoudige trauma’s zoals die het gevolg kunnen zijn van seksueel misbruik, geweld of een zwaar ongeluk. In dit geval adviseer ik je een BIG geregistreerde psychotherapeut of eerstelijns trauma psycholoog te consulteren.

Boost Your Mood past EMDR behandelingen toe bij cliënten die worstelen met psychische klachten, thema’s of life events die een grote emotionele impact hebben. Hierbij kun je denken aan spreekangst tijdens een presentatie, paniekaanvallen, een laag zelfbeeld, onverwacht ontslag, angst bij solliciteren of nare ervaringen tijdens een sollicitatieprocedure, liefdesverdriet, onzekerheid, slaapproblemen, niet reële angsten over de toekomst, perfectionisme etc.

Indien wenselijk wordt EMDR therapie bij Boost Your Mood gecombineerd met cognitieve gedragstherapie , life coaching of orthomoleculaire therapie.

Hoe ziet een EMDR sessie er uit?

Tijdens de EMDR behandeling zal ik je vragen terug te denken aan een gebeurtenis of situatie waarbij je in hoge mate negatieve gevoelens ervaart. We gaan de emoties, beelden, gedachten etc. kort ‘ophalen’ om er meer informatie over te verzamelen.

Daarna wordt het desensitiseren, het verwerken, gestart.

Ik zal je vragen de situatie weer voor de geest te halen maar nu gebeurt dit met een afleidende stimulus zoals:

 • Oogbewegingen: je volgt met je ogen mijn hand die heen en weer beweegt
 • Een koptelefoon die afwisselend aan het linker en rechteroor piepjes geeft.
 • Trilapparaatjes in je linker- en rechterhand

Deze afleiding, de stimulus, zorgt ervoor dat de hevigheid van emoties afneemt en er verwerking plaats vindt.

Na enkele sets stimuli zal er iets veranderen in je gevoel, lichaam, gedachten of beelden. We volgen deze veranderingen net zolang totdat de hevige emoties zijn geneutraliseerd.

Het exacte werkingsmechanisme van EMDR therapie is niet geheel duidelijk. Eén theorie is dat de oogbewegingen hetzelfde effect hebben als de REM slaap. Tijdens de REM slaap bewegen de ogen snel heen en weer, dromen mensen en worden ervaringen verwerkt.

Een andere theorie is dat tijdens de EMDR behandeling vervelende ervaringen worden opgeroepen vanuit het lange termijn geheugen naar het werkgeheugen. Het werkgeheugen heeft een beperkte capaciteit om dingen vast te houden. Door het gelijktijdig oproepen van het beeld van een nare ervaring en het introduceren van een afleidende stimuli is er niet genoeg ruimte in het werkgeheugen en daalt de intensiteit van de emotie (het wordt gedesensitiseerd).

Zie hier een filmpje over de werking van EMDR therapie:

Effecten EMDR therapie

De EMDR behandelingen zullen er geleidelijk toe leiden dat nare herinneringen hun emotionele lading verliezen. De ‘overgevoeligheid’ die is ontstaan, neemt af. Verder kan het effect zijn dat er nieuwe, positievere gevoelens en gedachten ontstaan en je je weer beter kunt focussen op doelen in je leven.

Misverstanden rond EMDR

EMDR therapie werkt alleen bij een trauma.

Hoewel EMDR therapie het beste is onderzocht bij traumaverwerking wordt het ook succesvol ingezet bij bijvoorbeeld onzekerheid, een laag zelfbeeld, angsten, pijn, liefdesverdriet et cetera.

EMDR therapie is alleen een techniek

EMDR therapie is niet ‘alleen’ een techniek waarbij wordt gewerkt met het oproepen van beelden en het toepassen van een stimuli. Tijdens EMDR therapie is ook aandacht is voor ontspanning, het ombuigen van negatieve gedachten naar positieve affirmaties, visualisatie, doelen en huiswerkopdrachten.

Behandeling met EMDR lost alles op binnen 3 sessies

EMDR therapie werkt in 80% van alle gevallen. Gemiddeld zijn 3 tot 7 EMDR sessies nodig, al dan niet gecombineerd met life coaching of andere behandelvormen.

Het ontstaan van EMDR

EMDR werd door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro bij toeval ontdekt. In 1987 bemerkte ze tijdens een wandeling dat door het snel bewegen van haar ogen de emotionele lading van een herinnering minder werd.

Shapiro besloot dit verder te onderzoeken. Shapiro’s experimenten bevestigden haar theorie: door het toepassen van een visuele stimuli verloren nare herinneringen hun heftige lading. Met andere woorden: hevige emoties werden geneutraliseerd. Dit werd de basis voor de volledige geprotocolleerde EMDR behandeling zoals wij die nu toepassen.

In 1989 publiceerde Shapiro de resultaten van haar eye movement desensitization and reprocessing. De therapie blijkt niet alleen met visuele stimuli effectief te zijn, EMDR werkt ook met piepjes die afwisselend in het linker- en rechteroor klinken.

Contra indicaties EMDR

 • Medicatie, drugs en alcohol. Sommige medicatie zoals benzodiazepinen en andere sederende middelen kunnen de effectiviteit van de EMDR therapie in de weg staan.
 • Ernstige psychiatrische stoornissen. Acute, ernstige psychiatrische stoornissen zoals een ernstige depressie, psychoses en bipolaire stoornissen vormen een contra indicatie voor een behandeling met EMDR.
 • Epilepsie. EMDR therapie wordt uit voorzorg niet toegepast bij mensen met epilepsie

EMDR bij liefdesverdriet

En er valt volgens de hoogleraar nog veel meer te ontdekken. ‘Psychische klachten waar je niet mee geboren bent, zoals slaapstoornissen, depressies, woedeaanvallen of rouwproblemen, zijn gestoeld op herinneringen, fantasiebeelden van bijna-ongelukken of rampgedachten over toekomstige ellende – en dus zijn ze te behandelen met EMDR.’ De Jongh windt zich op over de conservatieve aanpak van collega-psychologen. ‘Volgens de eed van Hippocrates moeten artsen up-to-date blijven en behandelen volgens de huidige regelen der kunst. Maar bij psychische problemen bestaat de therapie nog te vaak uit praten, in feite een negentiende-eeuwse manier van behandelen.’ – Aldus Hoogleraar De Jongh in Pscyhologie Magazine.

Lees verder:

https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/helpt-emdr-nu-zelfs-tegen-liefdesverdriet/

Kennismaken?

Als je wilt weten of ik iets met jouw hulpvraag kan en of er een ‘klik’ is tussen ons dan is het mogelijk om kort (telefonisch) kennis met elkaar te maken. Hierna kun je de beslissing nemen om door te gaan en een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Ik hoop je snel te ontmoeten in de praktijk!