Disclaimer

Het bezoeken van deze website is geen vervanging van een consultatie van de huisarts.

Raadpleeg bij gezondheidsklachten of bij twijfel over uw gezondheid altijd uw arts of medisch specialist!

Evelyn Prinsen ziet alternatieve therapieën zoals beschreven op deze website uitdrukkelijk als een aanvulling op de bestaande, reguliere gezondheidszorg.

Evelyn Prinsen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van informatie die op deze website is vermeld.

De informatie kan onjuist of onvolledig zijn.

Hoewel de artikelen op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn geschreven, kunnen er desondanks onjuistheden in staan. Er kunnen onder medisch deskundigen/therapeuten nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in deze artikelen niet voorkomen. Evelyn Prinsen neemt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid over eventuele onvolkomenheden op de website.

Over de werkzaamheid en veiligheid van de beschreven alternatieve therapieën doet Evelyn Prinsen geen uitspraken. Een meer gedegen beoordeling van natuurlijke geneeswijzen kunt u vinden op www.iocob.nl, een objectieve website voor complementaire en alternatieve geneeskunde.

Beschouw de artikelen op de website (of die van internet in het algemeen) nooit als enige of als zonder meer gezaghebbende bron van informatie over gezondheid en ziekte.

De artikelen 0p de website zijn geen vervanging voor een consultatie bij een arts.

De teksten kunnen u wellicht enige algemene kennis en begrip bieden van natuurlijke geneeswijzen en gezondheid/heelheid in het algemeen maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of zelf ingezette behandeling van – of verbandhoudend met – uw persoonlijke klachten of omstandigheden. Daarvoor moet u zich wenden tot uw behandelend arts.

Experimenteer niet met geneesmiddelen.

Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot u zonder dat die zijn voorgeschreven door een erkende arts of aanbevolen zijn door een apotheker, afgezien van medicijnen die zijn toegelaten voor zelfmedicatie. Verander ook nooit zelf de dosering van aan u voorgeschreven medicijnen. Vraag hiervoor advies bij een apotheek of arts. Dit geldt ook voor alternatieve medicatie.