Coaching voor twintigers en dertigers

Zoek je een dertigersdilemma coach?

Het is het spitsuur van je leven. Het lijkt wel alsof alle belangrijke beslissingen NU genomen moeten worden en er zijn zoveel mogelijkheden. Dertigersdilemma’s en keuzestress zijn het gevolg. Maar wat wil je nu echt?

Bij life coach en therapeut Evelyn Prinsen, een absolute specialist, ervaringsdeskundige én auteur op dit vlak, ben je aan het juiste adres.

Net zoals dat bij mijzelf het geval was, komt de dertigersdip het meeste voor bij mensen tussen de 25 en 35 jaar oud. Er zijn echter ook begintwintigers en einddertigers die zich in de dertigersdilemma herkennen.

Naast de term ‘dertigersdip’ wordt er ook veel gesproken over het dertigersdilemma of de quarterlife crisis. Het fenomeen dertigersdip is de laatste jaren veel beschreven en houdt de gemoederen flink bezig. Maar wat is dat nu precies, een dertigersdip?

In de media wordt het dertigersdilemma vaak in verband gebracht met de enorme hoeveelheid keuzes die we in onze samenleving voorgeschoteld krijgen. Dit heeft twijfelen, piekeren en keuzestress tot gevolg. De besluiteloosheid van dertigers wordt daarmee gezien als een direct gevolg van de vele keuzes die we hebben. Maar er is meer aan de hand.

Zoek je een dertigersdip coach? Neem vrijblijvend contact op!

Het dertigersdilemma wortelt in een fundamentele onduidelijkheid en onzekerheid over wie je bent en waar je naartoe wilt in je leven. Het is een ontdekkingsreis naar de diepere zin van je bestaan. Het dertigersdilemma is daarmee te omschrijven als een identiteitscrisis onder twintigers en dertigers die wordt gekenmerkt door een complexe zoektocht naar authenticiteit en doelen in het leven.

Met name de zoektocht naar zingeving maakt dat de dertigersdip meer is dan een sociologisch of psychologisch verschijnsel alleen. Het omvat tevens een queeste op spiritueel niveau.

Life Purpose vinden met Human Design

In mijn praktijk gebruik ik een unieke methode om twintigers en dertigers te helpen met het vinden van richting in hun leven. Naast de life coaching, dilemma coaching en talentenanalyses werk ik met een prachtige tool genaamd Human Design.

Human Design en het dertigersdilemma

Human Design is een combinatie van Oosterse en Westerse wijsheden. Human Design is opgebouwd uit inzichten uit de Astrologie, de Chinese I Tjing, de Vedische Chakraleer en de Joodse Kabbala.

Het is een unieke tool die je authenticiteit op een accurate wijze diepgaand blootlegt. Human Design geeft inzicht in wat jouw uniek maakt (je design, je profiel). Het geeft ook een beeld van de delen waarin je gevoelig bent voor conditionering, beïnvloedingen van anderen en mogelijk van jezelf bent afgedreven.

Bovendien, en dit is voor zoekende twintigers en dertigers heel belangrijk, Human Design geeft zicht op je bestemming in het leven – je Life Purpose.

Tot slot, door middel van Human Design leer je welke strategie jij het beste kunt hanteren bij het maken van keuzes. Het helpt je contact te leggen met je innerlijk kompas.

Ik ben gecertificeerd Quantum Human Design™ Specialist. Je kunt bij mij een Human Design Reading boeken. Ook life coaching met behulp van Human Design kan heel zinvol zijn.

Lees meer over Human Design…

Of bekijk de volgende video’s:

Ontdek je Life Purpose met Human Design

De dertigersdip en de lessen van Saturnus

Zoek je een dertigersdilemma coach?

Wil je sparren met een dertigersdilemma expert of heb je behoefte aan een goede life coach? Ik coach dagelijks mensen tussen de 20 en 40 jaar oud die worstelen met dertigersdilemma’s. Als allround life coach zet ik verschillende coach technieken in zoals dilemma coaching, Human Design, HSP coaching, coaching met NLP en loopbaan coaching.

In 2009 is mijn eerste boek verschenen: Spiritualiteit werkt in de Dertigersdip.

Video (2009) over mijn dertigersdip

Dertigersdilemma test

Geef voor de onderstaande kenmerken een cijfer tussen de 1 en de 10 (1 betekent niet van toepassing en 10 betekent helemaal van toepassing).

  • Somberheid, je depri voelen, niet lekker in je vel zitten.
  • Onzekerheid, twijfelen aan jezelf, zorgen maken over je toekomst.
  • Moeite hebben met keuzes maken, keuzestress.
  • Overmatig piekeren, wikken en wegen, in cirkels blijven redeneren.
  • Worstelen met levensvragen (Is dit alles? Wat is mijn nou mijn doel in het leven?).
  • Rusteloosheid, je opgejaagd voelen en druk ervaren om nu knopen door te hakken.
  • Jezelf vergelijken met andere dertigers om te checken of je nog op schema ligt.
  • Passiviteit, besluiteloosheid.
  • Disbalans tussen verstand en gevoel, onderdrukken van gevoelens.
  • Spanningsklachten zoals vermoeidheid, prikkelbaarheid, nek- en rugklachten, slaapproblemen.

Tel nu je score op. Bij meer dan 65 punten ga je in de richting van een dertigersdip.

Pak nu de drie kenmerken die je de hoogste score hebt toegekend. Welke levensgebieden (denk aan werk, relatie, studie) betreft dit? Ben je bereid met openheid van geest deze gebieden te onderzoeken? Zo ja, wat zijn hierbij je belangrijkste vragen? Wat wil je bereiken? Schrijf je doelen en je commitment om aan je zelf te werken op.

Waardoor ontstaat de dertigersdip of het dertigersdilemma?

Er zijn in de afgelopen jaren talloze verklaringen gegeven voor de ontstaan van een dertigersdip. Ik zal de belangrijkste aanleidingen hieronder beknopt de revue laten passeren.

Levensfase dertigers

Het dertigersdilemma hangt samen met de specifieke levensfase waarin dertigers zich bevinden. Dertigers zitten in de beslisfase van hun leven: dit is hét moment waarop de meeste én belangrijkste beslissingen in je leven worden genomen. In tegenstelling tot de oudere generaties – die bijvoorbeeld al veel jonger hun loopbaan startten, vervolgens trouwden en dan pas kinderen kregen – vinden veel belangrijke keuzemomenten tegenwoordig plaats rond je dertigste levensjaar.

De dertigersdip is tevens een overgangsfase van jongvolwassene naar echte volwassenheid. Het ‘ronddartelen’ en ‘freewheelen’ komt tot een einde, het serieuze leven is begonnen. In deze bouwfase van je leven worden meer vaste, langdurige verbintenissen aangegaan op het vlak van werk, relaties en het krijgen van kinderen.

Dertigers beseffen zich maar al te goed dat dit is het moment waarop fundamentele beslissingen worden genomen die de verdere loop van hun leven aanmerkelijk beïnvloeden. De druk om op alle levensgebieden nu de juiste beslissingen te moeten nemen, veroorzaakt spanningen bij dertigers.

Zoek je een dertigersdip coach? Neem vrijblijvend contact op!

Zingevingsvragen

De westerse economische voorspoed speelt ook een rol bij het ontstaan van het dertigersdilemma. Een aanmerkelijk deel van de met name hoger opgeleide dertigers in crisis heeft op jonge leeftijd al veel bereikt. Zij hebben goed betaalde banen, wonen in royale appartementen en rijden in strakke leaseauto’s. Dit gegeven kan levensvragen (Is dit alles?) in de hand werken.

Toch zijn er ook dertigers die nog niet zo hoog op de maatschappelijke ladder zijn geklommen en tevens worstelen met zingevingsvragen. Zo tref ik mijn praktijk zelfs begintwintigers, die soms nog studeren, die al naar de zin van het leven vragen. Een dertigersdip heeft daarmee verwantschap met de midlifecrisis: een levensfase waarin eindveertigers en vijftigers de balans opmaken, terugblikken op hun leven en nadenken over de verdere invulling en betekenis van hun (eindigende) bestaan.

Een groot verschil met de dertigersdip is dat het leven van eindveertigers al vaste vormen heeft aangenomen. Belangrijke levensbepalende beslissingen, zoals het stichten van een gezin, zijn allang genomen. Kenmerkend voor mensen in een dertigersdip is dat zij nog alle kanten op kunnen. Dolende dertigers hebben de meest essentiële stappen in hun leven nog niet gezet. Zij voelen zich overweldigd door alle mogelijkheden die nog openliggen, missen de innerlijke kracht om knopen door te hakken en laten zich opjagen door het idee dat zij nu het ultieme masterplan voor de rest van hun leven moeten uitstippelen. Dertigers zijn bang dat zij, net als de midlifers, straks vastzitten en kansen hebben gemist.

Persoonlijkheid

Een ander aspect dat van invloed is op het al dan niet krijgen van het dertigersdilemma is je persoonlijkheid. Streef je naar perfectie, heb je de neiging tot piekeren, zoek je altijd de beste optie en wil je het maximale uit het leven halen, dan ben je extra gevoelig voor een dertigersdip.

De waarden die huidige generatie dertigers onderschrijven zijn tevens van invloed op het dertigersdilemma. De kenmerken behorende bij deze generatie ‘zoekers’ zijn vaak heel paradoxaal. Zo hechten dertigers aan de ene kant (soms overdreven) veel waarde aan keuzevrijheid, terwijl zij aan de andere kant ook verlangen naar verbondenheid. Vooral de behoefte om alle opties open te houden, heeft besluiteloosheid tot gevolg. Verder zijn dertigers te typeren als netwerkers, maatschappelijk betrokken, onzeker, internetverslaafd, hoogsensitief, milieubewust en gericht op zelfontplooiing.

Individualisering

Daar komt nog eens bij dat onze samenleving een voedingsbodem is voor het ontwikkelen van het dertigersdilemma. De alsmaar voortschrijdende individualisering, de ontkerkelijking, het wegvallen van traditionele richtinggevende kaders en gemeenschapsleven, en de steeds verder oprukkende meerkeuzemaatschappij zijn van invloed op de keuzestress van dertigers. Individuele keuzevrijheid is een steeds centralere waarde geworden. Zelfs wie je bent, je identiteit, is een persoonlijke keuze.

In tegenstelling tot vroeger, is het voor dertigers van nu dus steeds minder vanzelfsprekend welk levenspad zij bewandelen. Tegelijkertijd wordt het dagelijks leven steeds complexer, technologische ontwikkelingen raken in een versnelling en er is een toename aan (digitale) informatie. On top of it worden we dan ook nog eens door de media gebombardeerd met allerlei ideaalbeelden waaraan we zouden moeten beantwoorden. Deze ontwikkelingen leggen een grote druk op mensen in het algemeen, maar in het bijzonder op dertigers die zich in de beslisfase van hun leven bevinden.