De SKB bloedtest

Gezondheids APK

De SKB bloedtest maakt het mogelijk om met een paar druppels bloed uit de vinger uitgebreide informatie te krijgen over de toestand van het lichaam. Het SKB bloedonderzoek geeft een indicatie van het functioneren van je lichaam en geeft verbeterpunten aan. Met behulp van deze vorm van bloedonderzoek kan een orthomoleculair therapeut beter richting geven aan de behandeling.

Hoewel de SKB bloedtest betrouwbare informatie oplevert, is het geen wetenschappelijk onderbouwde test en vervangt het geen regulier bloedonderzoek. De SKB bloedtest geeft fenomenen weer. Dit betekent dat de uitkomst van de SKB bloedtest aanleiding kan vormen om wetenschappelijke onderbouwde vervolgonderzoeken in te zetten, om zo klinisch bewijs te vinden voor de fenomenen die worden waargenomen. Hierbij kun je denken aan ontlastingsonderzoek, screening op voedingsintoleranties en -allergieën, onderzoek naar ontstekingen et cetera.

De Sedimentatie (bezinking )-Kombi-Bloedtest (SKB) en bestaat uit twee verschillende onderzoeken: de ROTS en de SKL. Deze onderzoeken staan los van elkaar. Het combineren van deze twee verschillende onderzoeken verhoogt de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de diagnose aanzienlijk.

  • De ROTS-test is gebaseerd op de structuur van het gedroogde bloed met de daarin voorkomende substanties.
  • De SKL-test berust op de vorm en structuur van de erytrocyten (rode bloedcellen) bij een bepaalde kleuringstechniek.

Voor het afnemen van het SKB bloedonderzoek wordt er door de orthomoleculair therapeut met een vingerprik een kleine hoeveelheid bloed afgenomen en verdeeld over 3 glasplaatjes. Het bloedmonster wordt opgestuurd naar het laboratorium van RP Sanitas Humanus waar het wordt geanalyseerd.

Bel met 06-81190606 of  Maak een afspraak! >

Wat wordt er getest?

De SKB bloedtest geeft fenomenen weer. Hiermee wordt bedoeld dat uitkomst nog geen klinisch bewijs is maar er omstandigheden zijn waargenomen die kunnen wijzen op:

  • Ontstekingen
  • Lever-, en nierbelasting
  • Stressbelasting en hormonale verstoringen
  • Disbiose in de darm
  • Belasting door bacteriën en/of schimmels
  • Zuurstofverwerking
  • Mogelijke aanwezigheid van cystes
  • Beschikbaarheid en/of opname van koper, mangaan, zink, ijzer, kobalt, selenium, vitamine B12, foliumzuur.

Het droge bloed op de glasplaatjes wordt in het laboratorium onder een microscoop gelegd en beoordeeld. De informatie die op deze manier zichtbaar wordt, geeft algemene informatie over: het functioneren van de organen (zoals lever, darmen, longen etc.), over de stofwisseling (van bijv. de hormonen), over belastingen (zoals mogelijke zware metalen belasting) en eventuele tekorten (zoals beschikbaarheid of opname van mineralen).

Zie hieronder een voorbeeld uitslag van een SKB bloedtest.

Bel met 06-81190606 of  Maak een afspraak! >

Hoe gaat de SKB test in zijn werk?

Middels een speldenprikje wordt door de orthomoleculair therapeut een gaatje in je vingertop geprikt. De druppel die verschijnt wordt op een bepaalde manier overgebracht op een glasplaatje (dit is een objectglaasje voor onder de microscoop). De volgende bloeddruppel wordt op een tweede glasplaatje aangebracht en op een andere manier over het glasplaatje verdeeld.

De beide manieren waarop het bloed wordt overgebracht op de glasplaatjes zijn essentieel voor een correcte uitvoering en beoordeling van de test.

Hierna wordt het bloed op de glasplaatjes aan de lucht gedroogd en door de orthomoleculair therapeut verpakt om verzonden te kunnen worden. De envelop moet vervolgens zo spoedig mogelijk op de post naar het laboratorium voor analyse (uiterlijk dezelfde dag (voor 17.00 uur). Meestal zal de orthomoleculair therapeut de envelop aan je meegeven om op de post te doen.

Na ongeveer twee weken ontvangt Boost Your Mood de resultaten van het onderzoek. Deze zullen tijdens het vervolgconsult worden besproken.

Kosten SKB bloedtest

De kosten voor de SKB bloedtest bedragen € 102,-. Deze kosten komen bovenop de kosten voor het consult.

Beperkingen van de SKB bloedtest

De SKB bloedtest vervangt geen regulier medisch bloedonderzoek. Bovendien, de SKB bloedtest kwantificeert niet. Met andere woorden: er kan uitkomen dat er mogelijk sprake is van een vitamine B12 tekort maar de test geeft geen exacte waarde van de vitamine.

N.B. Het SKB bloedonderzoek kan aanleiding vormen om vervolgonderzoeken aan te vragen, zoals ontlastingsonderzoek. Dit zal de orthomoleculair therapeut uiteraard met je bespreken.