Cosmic Aligment Healing – stem je af op kosmische principes en laat de levensenergie weer stromen

Wat is Cosmic Aligment Healing?

Cosmic Aligment Healing is een combinatie van astrologie en natuurgeneeskunde. Het is een specialistische behandeling die veel deskundigheid vraagt, zowel op het medische als astrologische vlak.

Een geboortehoroscoop, ook wel radix genoemd, is een weergave van jouw unieke energiepatroon. Het geeft jouw potentieel weer. In een radix zie je energiepatronen die in de loop van je leven ‘manifest’ worden.

Voorafgaand aan de eerste afspraak Cosmic Aligment Healing maak ik een analyse van je radix. Hiervoor heb ik je geboortedatum, plaats en tijd nodig. De geboortetijd het liefst zo nauwkeurig mogelijk. Zelfs kleine verschillen van 10 minuten kunnen grote interpretatiefouten opleveren.

De astrologische duiding – analyse en berekening

Op basis van je radix bereken ik je elementaire aanleg, je constitutie. Elementenverdeling in teken, huis, kruis, heer 1, compenserende factoren zoals aspecten. Ook onderzoek ik welk element (vuur, aarde, lucht, water) op dit moment het meest uit balans is.

Ik maak een analyse van de planeten en andere belangrijke punten in je radix. Planeten kun je zien als healers. Ik onderzoek welke planeten in jouw radix mogelijk ‘aandacht’ nodig hebben, waar leerpunten en kosmische wonden zitten (o.a. Saturnus, Cheiron en Zwarte Maan).

Ik kijk naar belangrijke levensloop patronen. Volgens kosmische principes zijn er tal van belangrijke cycli in een mensenleven (zoals de Saturnus of Cheiron terugkeer). Door je af te stemmen op deze min of meer voorspelbare cycli, krijgt je persoonlijke en spirituele groei een enorme verdieping. Je kunt veel beter in een context plaatsen door welke processen je nu heengaat.

Tot slot is er een duiding van de Noordelijke Maansknoop, het punt waar de ziel naar toe groeit in de loop van je leven.

Het bovenstaande vergt een zorgvuldige voorbereiding van mijn kant. De resultaten bespreken we tijdens het eerste consult van de Cosmic Aligment Healing.

Therapie

Op basis van de astrologische analyse kan er een therapie worden opgesteld, die verder zal worden uitgewerkt in de vervolg consults.

De therapie, waarbij de astrologische duiding het uitgangspunt vormt, kan bestaan uit bijvoorbeeld het werken met kruiden, supplementen, voeding, Bachbloesems, coaching, reiki, chakra healing of geneeskrachtige stenen.

Energie uitwisseling / tarieven

Tarief 1e consult: 60 – 90 minuten: € 215,-

Tarief vervolg consults 45 minuten: € 90,-

Ik ben opgeleid in de moderne, psychologische en spirituele astrologie. Ik ben dus geen klassiek medisch astroloog.

Hedendaagse beroepsastrologen doen geen concrete voorspellingen. Wel zien we wanneer bepaalde thema’s geactiveerd worden en welke kosmische cycli er op de achtergrond spelen.

Ook zijn er geen ‘goede’ of ‘foute’ plaatsingen in je horoscoop. Alles is er om als mens van te leren en te groeien en je steeds meer te verbinden met de intenties en het pad van je ziel.

Inspiratie?

Op zoek naar inspiratie? Volg mij op Instagram: northnode.astrology.