Faalangst en onzekerheid bij het maken van loopbaankeuzes

Smiling beautiful brunette woman portrait outdoors.Er komen in mijn praktijk veel mensen die een loopbaancoachingstraject willen volgen. Zij twijfelen aan de te nemen loopbaanstappen en vragen zich af naar welk werk hun hart uitgaat.

We starten in zo’n traject met een uitgebreid onderzoek om iemands talenten, bijzondere eigenschappen, waarden, passies en ambities in het leven in kaart te brengen. Uiteindelijk volgt er dan een profiel, een richtinggevend kader op basis waarvan je zelf (loopbaan)opties kunnen gaan onderzoeken.

Je zou denken dat mensen die eenmaal zo’n persoonlijk profiel in handen hebben, zich zeker genoeg voelen om hun authentieke zelf te laten zien en eigen keuzes durven te maken. Maar bij de gemiddelde dubbende cliënt die ik coach begint dan pas het echte werk.

Beperkende overtuigingen

Ontdekken wat je wilt in je leven of werk, zicht krijgen op je essentie en missie in het leven, dat is slechts één ding. Er achteraan gaan is vers twee.

Vaak duiken er ineens allerlei beperkende overtuigingen op. Zo zijn er veel mensen die overvallen worden door acute onzekerheid, faalangst of doorgeslagen perfectionisme:‘Dat kan ik nooit…’ Of:‘straks val ik door de mand’ zijn gedachten die vaak voorkomen.

Zoek hulp bij het versterken van je eigenwaarde

Soms laten mensen zich afschrikken door het besef dat zij, om hun doelen te kunnen realiseren, hun nek uit moeten steken en geen grip hebben op de mogelijke consequenties van hun keuzes – ‘Ik moet de touwtjes in handen houden!’ In andere gevallen ontstaat er een diepe angst voor afwijzing door familie en vrienden – ‘Wat zullen m’n vrienden wel niet denken?!’

Onzekerheid en faalangst beperken je keuzes

Hoe kun je nu je mogelijkheden echt onderzoeken en een eerlijke keuze maken als je denken zo vertroebelt is door negatieve, beperkende en onzekere gedachten? Als je bij voorbaat al je conclusies hebt getrokken over jezelf, je kansen en mogelijkheden dan kun je jezelf nooit zuiver waarnemen en jezelf zien om wie je werkelijk bent.

Aan de buitenkant lijkt het dus alsof deze mensen vrij in het leven staan. Maar inwendig, psychologisch, zijn ze onzeker en helemaal niet vrij om die dingen te kiezen die ze echt graag zouden willen.

Om weerstand te kunnen bieden aan de druk vanuit je omgeving en een eigen weg te kunnen banen door de jungle van keuzemogelijkheden, is het fundamenteel dat je innerlijk vrij wordt. Dat wil zeggen: dat je vanuit een krachtige verbinding met jezelf de leiding neemt in je leven en daadwerkelijk een eigen koers gaat varen.

Wil je hierover verder praten met een life coach?

Neem vrijblijvend contact op met coach & therapeut Evelyn >