Intentie, aandacht en doelbewustheid

richtingaanwijzer jpegMensen scheppen vaak onbewust van alles, ook situaties die zij eigenlijk niet meer willen.

Sommige mensen blijven lang in dezelfde, voor hen inmiddels negatieve, situatie hangen. Anderen zijn meester geworden in het wegvluchten voor ongewenste situaties. Dit zijn de personen die van de ene relatie of baan overgaan in de andere. In nieuwe omstandigheden lopen zij al snel weer tegen dezelfde problemen aan. De oude lessen zijn nog niet geleerd en nieuwe richtinggevende doelen ontbreken.

Neem vrijblijvend contact op met coach & therapeut Evelyn >

Ongecontroleerde en onbewuste aandachtsprocessen zorgen er zo voor dat mensen van alles en nog wat creëren en aan het dwalen raken. Veel mensen vragen zich dan ook af wanneer deze zoektocht tot een einde komt, wanneer er meer rust en stabiliteit in hun leven komt.

Doelen stellen

Om je scheppingsproces richting te geven – om gerichte keuzes te maken, een eigen koers uit te zetten en te gaan realiseren wat jij wilt – zijn intentie, aandacht en doelbewustheid van belang.

Een intentie omvat de wens om een situatie te veranderen of iets nieuws te scheppen. Een krachtige, zuivere intentie valt samen met het innerlijke besluit, met je voornemen, om iets te willen bewerkstelligen. Een intentie bezit dus de kracht om iets te transformeren.

Door middel van aandacht geef je energie aan dit veranderingsproces.

Doelbewustheid wil zeggen dat je je aandacht richt op het resultaat. Door je aandacht te richten op de gewenste situatie wordt er automatisch energie ontnomen aan die zaken die je niet meer wenst – en die zullen dan ook vanzelf verschrompelen en verkleinen.

Doelen stellen helpt je aandacht te richten

Je kunt aandacht geven aan je doelen door erover na te denken, te praten, te schrijven, te tekenen of te fantaseren. Mensen die hun doelen op papier zetten of symbolisch uitbeelden in een tekening, maken een grotere kans dat zij hun plannen realiseren dan mensen die dit niet doen.

Dit heeft natuurlijk niets te maken met deze activiteiten, het schrijven of tekenen, op zichzelf: het gaat erom dat je aandacht geeft aan je doel en dat er zo energie gaat stromen in de gewenste richting.

SMART doelen stellen

Het zo helder mogelijk formuleren van je doelen, helpt je om je aandacht goed te richten. Formuleer je doelen dan ook zo SMART mogelijk: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Je ‘opdracht’ moet dus duidelijk geformuleerd zijn, wil de oneindige intelligentie – het veld van pure potentialiteit – goed voor jou kunnen ‘werken’.

Als je doelen formuleert, doe dan ook altijd een ecologiecheck: is dit werkelijk wat je wilt? Is je intentie zuiver of schuilt er nog een ander doel achter het door jou geformuleerde doel? Is je doel ook goed voor jouw omgeving? Schaad je er niets of niemand mee? Met andere woorden: is je doel harmonisch afgestemd op de rest van het universum?

Wil je hierover verder praten met een life coach?

Hulp nodig bij het stellen van doelen? Neem vrijblijvend contact op