De kracht van woorden en gedachten

manbaardDe Japanse onderzoeker Masaru Emoto, auteur van Het geheime leven van water (2006), maakt in zijn studie naar waterkristallen op een prachtige wijze zichtbaar hoe wij door middel van woorden, maar ook door middel van gedachten, onszelf en de wereld om ons heen kunnen beïnvloeden.

In legio experimenten stelde Emoto watermonsters bloot aan bepaalde woorden, gedachten of muziek. Vervolgens vroor hij deze watermonsters in om de waterkristallen die dan ontstaan te kunnen bestuderen. Woorden als ‘dank je’, ‘vrede’ of ‘ik houd van je’ leverden verbazingwekkend mooi gevormde waterkristallen op. Woorden als ‘haat’, ‘stommeling’ of ‘11 september 2001’ daarentegen leverden asymmetrische, misvormde kristallen op.

Graag ondersteun ik je bij het werken aan een positieve mindset

Woorden, taal en gedachten beïnvloeden je werkelijkheid

Volgens Emoto vibreert alles dat in het universum bestaat op een unieke frequentie. Ook de woorden die we uitspreken, denken of schrijven, stralen hun eigen trilling uit. Deze energetische trillingen kunnen wij niet met het blote oog zien, maar zij beïnvloeden ons dus weldegelijk – iets wat vooral duidelijk wordt als we beseffen dat ook mensen (net als de kristallen) voor en groot deel uit water bestaan.

Emoto toont met zijn onderzoek aan dat de trilling van woorden, maar ook de trilling van gedachten, een bepaalde uitwerking hebben op jouzelf en de wereld om je heen. De kracht en het effect van woorden is dus veel groter dan dat we ons beseffen. Hierdoor wordt het steeds eenvoudiger te begrijpen dat je, in co-creatie met anderen, je eigen werkelijkheid schept.

Mensen die perfectionistisch of onzeker zijn kunnen nogal eens onbewust en ongenuanceerd omgaan met de woorden die zij kiezen en uitspreken. Zij zijn vooral naar zichzelf toe vaak negatief kritisch, het glas is altijd half leeg.

Ook trappen zij nogal eens in de valkuil lang te blijven klagen over dingen die niet lekker gaan. Daar komt nog eens bij dat vastgelopen dertigers de neiging zichzelf klein te maken in de manier waarop zij over zichzelf praten. Uit angst om verwachtingen te scheppen die zij niet kunnen waarmaken, dekken zij zich bij voorbaat al in.

Negatieve gedachten

Door op een negatieve, kritische wijze te communiceren, installeer je bepaalde ideeën bij jezelf. Jouw gedachten, die zich maar al te graag willen verwerkelijken, worden op deze manier verkeerd ‘geprogrammeerd’ – en dus saboteer je jezelf.

Door jezelf te veroordelen, jezelf streng toe te spreken of te hameren op die dingen die niet lekker gaan, zend je onbewust negatieve prikkels uit die nog meer sombere gevoelens, stress of andere vormen van fysiek of psychisch disbalans kunnen veroorzaken. Door op een opbouwende, zuivere manier met jezelf en over jezelf te praten, kun je je lichaam en geest dus op een positieve wijze beïnvloeden.

Ongetwijfeld heb je nu al een beeld van de manier waarop woorden jouw leven beïnvloeden. Wat installeer jij allemaal bij jezelf door je manier van communiceren? Zaai je twijfels of vrede met de woorden die je spreekt en denkt?

Positieve gedachten

Om te helen, is het essentieel dat je je bewust wordt van je manier van communiceren. Zie jezelf als een waterkristal in wording. Spreek jezelf en anderen liefdevol en respectvol toe. Benoem vooral die dingen die je wél wenst in je leven. Denk ook eens aan al die dingen waar je dankbaar voor bent. Tegelijkertijd: alles wat jij ervaart mag er zijn – ook gevoelens van onrust, stress en onzekerheid.

Wil je hierover verder praten met een life coach?

Neem vrijblijvend contact op met coach & therapeut Evelyn >