Geloven in jezelf

Lachender Geschftsmann vor dem Office schaut sich umMensen met persoonlijkheidskenmerken als perfectionisme, een sterke behoefte aan controle, neiging tot maximaliseren (het zoeken naar de allerbeste optie) en faalangst zijn extra gevoelig voor stress en depressie.

Bij een deel van deze mensen is het uitstellen van keuzes een strategie zijn geworden: geen keuze maken betekent dat je tenminste ook geen verkeerde keuze kunt maken. Bij iedere beslissing neemt de kans op fouten maken immers toe. Een te hoge lat heeft dus een verlammende werking op veel mensen.

Onzekere of faalangstige mensen stellen hun keuzes eveneens vaak uit omdat zij denken dat je eerst moet barsten van het zelfvertrouwen voordat je je doelen kunt realiseren. Dit idee laten we ons ook maar al te vaak aanpraten door de media of onze vrienden.

Succes en zelfvertrouwen zijn niet hetzelfde

Zo worden succesvolle mensen vaak neergezet als enorm zelfverzekerde types. Het idee dat succes en zelfvertrouwen samengaan, kan ertoe leiden dat mensen wachten met het ondernemen van acties totdat de onzekerheid weg is. In veel gevallen betekent dit dat je lang moet wachten.

Contact

Nu denk ik zeker dat je aandacht nog scherper gefocust is op je doelen en je dus een grotere kans maakt om je plannen te realiseren, wanneer je gelooft in jezelf. Echter, een enorme dosis zelfvertrouwen is geen noodzakelijke voorwaarde om iets moois te kunnen creëren in je leven.

Aan de oppervlakte, op het niveau van het bewuste denken, kunnen mensen erg onzeker zijn over hun vermogens. Bijvoorbeeld wanneer zij een nieuwe baan of studie starten en nog niet over de juiste vaardigheden beschikken om het werk of de studie goed te kunnen doen.

Je missie overwint onzekerheid

Op de dieper gelegen lagen, op het niveau van je identiteit en je missie, kunnen de nieuwe activiteiten echter wel volledig overeenstemmen met wie jij bent en wat jij hier te doen hebt. Wanneer dit het geval is, ben je ook in staat om de benodigde vaardigheden te leren of de gevraagde de kennis op te doen. Met andere woorden: je hebt het in potentie al in je om de stappen te kunnen zetten die nodig zijn.

Het is dus niet altijd noodzakelijk om dat krachtige, soms zelfs overdreven opgepompte gevoel van zelfvertrouwen te hebben (chakkaa!). Wel zul je waarschijnlijk een meer subtiel gevoel van vertrouwen in jezelf herkennen. Het gevoel dat moeder Aarde voor je zorgt, dat het uiteindelijk goed komt. Als je regelmatig zelfonderzoek doet, zul je deze subtielere, meer basale vorm van vertrouwen zeker ontmoeten.

Wil je hierover verder praten met een life coach?

Versterk je eigenwaarde met coach Evelyn