Competentie coaching

“Competenties verwoorden gedragseisen voor succesvol functioneren.”

(Lingsma & Scholten, 2001)

Wat zijn competenties?

Group of people.Vaak worden de begrippen ‘kwaliteiten’ en ‘competenties’ door elkaar gebruikt. Toch is er een verschil. Kwaliteiten zijn aangeboren, het zijn positieve persoonlijke kenmerken die bij je horen zoals bijvoorbeeld optimistisch, openhartig, bescheiden, consciëntieus, extravert.

Bij een competentie gaat het om aangeleerde kennis en vaardigheden. Een competentie is niet aangeboren maar kun je ontwikkelen door flink te oefenen. Binnen organisaties wordt er vaak gecoacht en beoordeeld op competenties. Competenties beschrijven concreet gedrag.

Competenties

Hieronder vind je een lijstje met competenties waarop vaak gecoacht wordt:

 • Ambitie
 • Besluitvaardigheid
 • Communicatieve vaardigheden
 • Doorzettingsvermogen
 • Flexibiliteit
 • Leidinggeven
 • Onderhandelen
 • Ondernemen
 • Organiseren
 • Overtuigen
 • Plannen
 • Samenwerken
 • Creativiteit
 • Netwerken
 • Schrijfvaardigheid
 • Zelfvertrouwen

Neem vrijblijvend contact op! >

Coachen op competenties.

Wat is coachen op competenties? Coachen op competenties is heel praktisch van aard. Hieronder zie je hoe een dergelijk coachingstraject in z’n werk gaat.

 • We starten met een 0-meting. Welke competenties wil je verder ontwikkelen? Hoe word je nu beoordeeld op deze competenties? Met andere woorden, wat is je score? Ben je bijvoorbeeld een junior, medior of senior? Hierbij is het van belang dat er een goed beeld ontstaat van wat er werkelijk met een competentie wordt bedoeld. Per competentie dienen er dus gedragsankers te worden opgesteld. Een gedragsanker is een concrete beschrijvingen van het gewenste gedrag. Uiteraard help ik je hierbij tijdens het coachingstraject.
 • Waar wil je naar toe? Wat is je doel? Je doel formuleren we SMART, om zo de kans op het behalen van je doel te vergroten
 • Wat belemmert je om je doel (lees, de beoogde ontwikkeling binnen een competentie) te bereiken? Welke onderliggende denkpatronen en (beperkende) overtuigingen spelen er een rol? Wat heb je nog nodig om je doel te behalen?
 • Concrete stappen zetten in de praktijk. Je gaat het nieuwe gedrag dus oefenen in de praktijk. Door het daadwerkelijk te doen, is de leercirkel pas echt rond.
 • Evalueren en eventueel doelen bijstellen.

Wil jij beter functioneren op je werk en de kans op succes vergroten? Dan kan competentie coaching wellicht hulp bieden. Meestal zijn er ongeveer 5 a 7 coachsessies nodig om de beoogde stappen te zetten.

Als je meer wilt weten over coaching in het algemeen of coaching op competenties in het bijzonder, neem dan even contact op.

Neem vrijblijvend contact op! >

NLP COACH life coach HSP COACH burnout coaching LOOPBAAN COACH coaching op competenties RET COACH mindfulness coaching HEALTH COACH online coaching PERSONAL COACH