Individuele relatie coaching

Relatie coaching is een vorm van individuele coaching waarbij je relatie centraal staat. Voor sommige cliënten is de stap naar gezamenlijke relatietherapie net te groot. Zij willen eerst zelf dingen onderzoeken of aan zichzelf werken alvorens samen met de partner in therapie te gaan.

Cliënten met relatieproblemen kunnen zich nogal eens eenzaam voelen en delen de issues uit hun relatie vaak maar mondjesmaat. Ze vinden het vaak lastig om iemand volledig in vertrouwen te nemen.

Hier zijn een aantal verklaringen voor:

 • Cliënten ervaren angst om dingen met hun partner te bespreken.
 • Ook in vriendschappen wordt niet alles gedeeld. Vrienden zijn vaak gemeenschappelijke vrienden, waardoor echte openheid lastig is.
 • In gesprekken met vrienden en familieleden is er vaak sprake van projectie. Hoe goed bedoeld ook, mensen reageren veelal vanuit hun angsten en geven geen objectief relatieadvies.
 • Bepaalde vrienden blijken ineens geen vrienden meer te zijn als je relatie begint te wankelen.
 • Vrienden en familieleden zijn niet meestal niet onafhankelijk en kiezen al snel partij.
 • Ouders, familieleden en nabije vrienden zijn vaak te betrokken en eenzijdig geïnformeerd om je echt te kunnen helpen.
 • Het blijkt dat vertrouwelijke informatie toch regelmatig ‘uitlekt’.

Mensen ervaren dus veel onveiligheid als het gaat om het bespreken van hun relatieproblemen. Juist hierom kan een relatie coach veel ondersteuning bieden.

Contact

Het gevoel van onveiligheid en het niet durven delen, wordt nog eens versterkt door het feit dat veel onderwerpen die betrekking hebben op relatieproblemen zich in de taboesfeer bevinden. Hierbij kun je denken aan de volgende situaties:

 • ‘Je hoort niet te twijfelen aan de relatie je partner.’
 • ‘Je hoort de vuile was niet buiten te hangen’. (En dus houd je de schone schijn op.)
 • ‘Je mag niet jaloers zijn.’
 • ‘Je mag niet intiem zijn met een ander dan je eigen partner.’
 • ‘Je hoort niet verliefd te worden op een ander als je een relatie hebt.’
 • ‘Je hoort geen sleur te ervaren in je relatie.’

Een relatie coach helpt je in een veilige setting de taboes te doorbreken.

Waarom een relatie coach?

Juist het niet 100% eerlijk durven delen van wat er werkelijk in je omgaat, belemmert de weg naar oplossingen of een betere relatie. Een relatie coach kan dan uitkomst bieden. Cliënten ervaren het vaak als een opluchting als ze bij een coach hun hart volledig kunnen uitstorten. Het feit dat iemand zonder oordeel naar je luistert, kan al een helend effect hebben. Dit helpt de weg vrij te maken naar meer openheid, liefde of duidelijkheid in de relatie.

Geen enkele relatie (en geen enkel persoon) is hetzelfde. Er bestaat geen standaard recept voor het hebben van een goede relatie. Wat voor jou een gezonde, prettige relatie is, is zeer individueel en je wensen kunnen ook nog eens wijzigen naar mate je ouder wordt of in een andere levensfase belandt. Samen met een relatie coach kun je je verlangens, wensen en dromen bespreken en exploreren waarna je – in je eigen tempo – gerichte stappen kunt zetten.

Contact

Wat kun je verwachten van een relatie coach?

Een goede relatie coach zal in ieder geval de volgende zaken in acht nemen:

 • Een relatie coach zal je nooit sturen of adviseren. Een goede relatie coach zorgt ervoor dat je zelf je antwoorden formuleert.
 • Een goede relatie coach heeft zelf ook een flink portie levenservaring.
 • Een goede relatie coach veroordeelt je nooit.
 • Binnen relatie coaching is alles bespreekbaar, ook de taboes.
 • Relatie coaching is niet aan een termijn of tijdspad gebonden: soms gaan ontwikkelingen razend snel en soms kan het maanden duren. Jij bepaalt zelf het tempo.
 • Een relatie coach geeft structuur aan je ontwikkelingsproces, identificeert knelpunten, geeft gerichte oefeningen en biedt een luisterend oor.
 • Wat er tijdens een relatie coaching besproken wordt, blijft vanzelfsprekend tussen vier muren.

Wanneer relatie coaching?

Wanneer is individuele relatie coaching van toepassing:

 • Je partner wil niet met je mee in relatietherapie.
 • Je durft nog niet alles met je partner te bespreken en wilt zelf dingen uitzoeken.
 • Je wilt bepaalde aspecten van jezelf verbeteren om een goede relatie te bevorderen. Bijvoorbeeld: meer openstellen voor de liefde, beter communiceren, meer voor jezelf opkomen etc.
 • Je wilt afzonderlijk een keuze maken over het wel of niet verder gaan met je partner.

Maak een afspraak of neem contact op voor meer informatie!

NLP COACH life coach HSP COACH burnout coaching LOOPBAAN COACH coaching op competenties RET COACH mindfulness coaching HEALTH COACH online coaching PERSONAL COACH