Wat is coaching?

Young handsome casual man portrait over gray background“Bij coachen staan de mogelijkheden van de toekomst centraal, niet de fouten uit het verleden.”

(John Whitmore)

Coachen is toekomst- en doelgericht

Het leuke van coachen is dat het vooral gericht is op de toekomst – het realiseren van je doelen. Het gaat bij coaching vooral over die dingen die je wel wenst in je leven (je doelen, wensen, verlangens) en veel minder over zaken waar je ontevreden over bent (het ‘probleem’).

Een goede life coach blijft niet graven in je verleden. Uiteraard kan het zinvol zijn te reflecteren op het verleden en te onderzoeken hoe dingen anders hadden gekund. Toch blijven de meeste goede coaches niet al te lang bij het verleden stil staan. Coachen is immers doelgericht, we willen een resultaat bereiken in de nabije toekomst. Life coaching is dus oplossingsgericht en niet zozeer probleemgericht.

Deze shift in focus – van het negatieve naar het positieve – is wat mij betreft essentieel om daadwerkelijk een verandering te kunnen bewerkstelligen. Het opstellen van positieve doelen is vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel tijdens het coachingstraject.

Coaching is erop gericht in mogelijkheden te denken

Een ‘probleem’ kun je definiëren als een gebrek aan hulpbronnen.

Op het moment dat je vastloopt in je leven, ben je vaak letterlijk door je mogelijkheden heen. Je ziet niet meer hoe je tot een oplossing kunt komen. Coaching is erop gericht vanuit meerdere invalshoeken, zienswijzen en strategieën te kijken, te denken en te handelen.

Met andere woorden: met behulp van een life coach creëer je meerdere mogelijkheden en waarmee je situaties kunt aanpakken. Hoe meer hulpbronnen je tot je beschikking hebt, hoe groter de kans is dat je je doelen behaalt.

Neem contact op voor meer informatie!

De bekwame coach

Een goede life coach stelt vragen die je helpen om oplossingen te bedenken en stappen richting je doel te zetten.

Een coach stelt gericht vragen. Het gaat hier om vragen die het bewuste denken én het onderbewustzijn activeren. Met andere woorden: je hele systeem wordt ‘aangezet’ en gestimuleerd om richting je doel te bewegen.

Coaching gaat veel meer over hoe iets gebeurt, dan wat er gebeurt.

Een goede coach draagt zelden zelf een oplossing voor je problemen aan en geeft niet snel inhoudelijk advies over hoe je een situatie moet aanpakken. Een life coach richt zich meer op de onderliggende (denk)patronen, waarden en overtuigingen die tot bepaald gedrag leiden. Door daar aan te werken, kom je vanzelf in beweging.

Een goede life coach stelt zich flexibel op en kan al naar gelang de situatie verschillende technieken inzetten dier het voor jou makkelijker maken om je doelen te behalen. Feedback, sparring, SMART doelen stellen, talentenanalyses, huiswerkopdrachten, NLP-technieken, visualisaties en andere specifieke interventies en coachtechnieken kunnen onderdeel uitmaken van het coachingstraject.

Maak een afspraak of neem contact op voor meer informatie!

Lees meer over coachen

NLP COACH life coach HSP COACH burnout coaching LOOPBAAN COACH coaching op competenties RET COACH mindfulness coaching HEALTH COACH online coaching