Coachen op competenties “Competenties verwoorden gedragseisen voor succesvol functioneren.” (Lingsma & Scholten, 2001) Wat zijn competenties? Vaak worden de begrippen ‘kwaliteiten’ en ‘competenties’ door elkaar gebruikt. Toch is er een verschil. Kwaliteiten zijn aangeboren, het zijn positieve persoonlijke kenmerken die bij je horen zoals bijvoorbeeld optimistisch, openhartig, bescheiden, consciëntieus,...