Psycho Neuro Immunologie

Psycho Neuro Immunologie is een jonge wetenschap die zich bezighoudt met de invloed van het zenuwstelsel ('neuro') en emoties ('psycho') op het immuunsysteem. PNI geeft de wetenschappelijke verklaring dat lichaam en geest één zijn en draagt tegelijkertijd middels deze kennis therapieconcepten aan. Psycho Neuro Immunologie onderzoekt enerzijds de wisselwerking tussen alle organen en orgaansystemen en anderzijds ook de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving.