Tarieven en vergoedingen

*De praktijk is geopend, je kunt de praktijk bezoeken of een online/telefonisch consult plannen. Lees hier alle informatie in verband met maatregelen omtrent het Coronavirus*

Alleen medisch georiënteerde consults komen in aanmerking voor vergoedingen van de verzekering (aanvullende pakket, heeft geen invloed op je eigen risico).

Mijn behandelingen vallen onder ‘alternatieve therapie/natuurgeneeskunde’.

Je hebt geen verwijzing van je huisarts nodig.

Informeer altijd zelf bij je verzekeraar of mijn consults deels vergoed worden om teleurstellingen te voorkomen. Benodigde informatie zoals mijn zorgverlenersnummer staan verderop in deze pagina.

Betaling geschied na afloop van het consult, bij voorkeur met PIN en anders met cash.

Bij het maken van een afspraak wordt één uur tijd gereserveerd en één uur in rekening gebracht tenzij uitdrukkelijk vooraf anders afgesproken.

Tarieven coaching (ex. btw)

Per 01-07-2017 exclusief BTW

Consult Normaal 60 min. € 73,55
Coaching Zakelijk 60 min. € 160,-
Consult Vlot 45 min. € 55,50
Consult Kort 30 min. € 40,-
Talantenanalyse € 207,-

NB. Coachingstarieven zijn exclusief 21% BTW

Tarieven alternatieve therapie (vrijgesteld van BTW)

Consult Normaal 60 min. € 85,00
Consult Vlot 45 min. € 65,00
Consult Kort 30 min.  € 50,00

NB. tarieven natuurgeneeskunde/alternatieve therapie (medisch georiënteerde consults) zijn vrijgesteld van BTW.

Consults geannuleerd binnen 48 uur voor de afspraak worden volledig in rekening gebracht.

Vergoedingen

Drs. Evelyn Prinsen is A-licentiehouder bij de beroepsvereniging V.B.A.G. en is ingeschreven in R.B.C.Z. waardoor veel zorgverzekeraars haar therapiesessies geheel of gedeeltelijk vergoeden (zonder doktersverwijzing en vanuit het aanvullende pakket – alternatieve therapie/natuurgeneeskunde). Dit heeft geen invloed op je eigen risico.

Om in aanmerking te komen voor vergoedingen moet er sprake zijn van een duidelijke klacht of diagnose en dient de sessie medisch georiënteerd te zijn. Informeer bij je zorgverzekeraar of deze een natuurgeneeskundig consult of alternatieve therapie vergoedt.

Loopbaancoaching, persoonlijke ontwikkeling en de Talentenanalyse worden niet vergoed. In deze gevallen zijn werkgevers vaak bereid een deel van de kosten te vergoeden. Tevens is belastingaftrek mogelijk. Neem contact op voor meer informatie.

Neem vrijblijvend contact op met coach & therapeut Evelyn >

Registratienummers

 • Drs. Evelyn Prinsen staat ingeschreven onder de overkoepelende praktijknaam ‘Awarenez’
 • AGB Code Zorgverlener: 90-044379
 • AGB Code Praktijk: 90-53091
 • Licentienummer V.B.A.G.: 2110403 A (www.vbag.nl).
 • R.B.C.Z.: 911700R

Over V.B.A.G. en R.B.C.Z.

Drs. Evelyn Prinsen is lid van de V.B.A.G. (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) en de overkoepelende organisatie RBCZ.

De V.B.A.G is een beroepsvereniging van zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Sinds 1984 waakt de V.B.A.G in het belang van clienten over de kwaliteit van haar leden. Door middel van strenge selectiecriteria (o.a. opleiding), een registratiesysteem, beroepscode en de verplichte bijscholing wordt een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd. Alle V.B.A.G. leden zijn beëdigd en zijn daardoor gehouden aan regels.

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Als je als consument een behandelaar raadpleegt die in het RBCZ-register is opgenomen, dan kun je er op rekenen dat deze betrouwbaar is, goed is opgeleid en veilig behandelt.

De RBCZ hanteert strikte toelatingsvoorwaarden en stelt kwaliteitseisen op het gebied van scholing, praktijkvoering en zorgvuldig handelen. Geregistreerde behandelaars worden hier periodiek op getoetst.

Klachten

Een therapeut in de complementaire gezondheidszorg moet zich houden aan de gedragsregels van zijn beroepsvereniging en aan de algemene wettelijke bepalingen. In geval van een klacht word je verzocht eerst per e-mail contact op te nemen met Evelyn Prinsen. Als het niet mogelijk is om het probleem samen op te lossen, dan kun je een klacht indienen bij mijn beroepsorganisatie.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult •
Be Sociable, Share!