Het Neuro4Profiel

Neurotransmitterprofiel

Neurotransmitter test

Het Neuro4profiel is een neurotransmitter bepaling die inzicht geeft in de biochemische achtergrond van je gezondheid en persoonlijkheid. Deze neurotransmitter test wordt veelvuldig ingezet tijdens orthomoleculaire therapie of life coaching.

Hoe kun je neurotransmitters testen?

Je kunt neurotransmitters laten bepalen door middel van bloedonderzoek. Echter de uitslag kan binnen een dag variëren en dat maakt de uitkomst niet altijd betrouwbaar. Een 24-uurs urine onderzoek geeft een betrouwbaarder beeld.

Echter, een juiste analyse vraagt om een combinatie van verschillende onderzoeksmethoden. Een test die een goede eerste indicatie kan geven van de balans van neurotransmitters is het Neuro4profiel.

Het Neuro4profiel geeft een indicatie in hoe het gesteld is met de vier belangrijke neurotransmitters in brein en lichaam namelijk dopamine, acetylcholine, GABA en serotonine. De uitkomsten van de test geven een beeld, maar zijn geen hard, klinisch bewijs. Indien gewenst, kunnen neurotransmitters ook middels urine onderzoek bepaald worden.

Wat zijn neurotransmitters?

Neurotransmitters zijn chemische boodschappers in onze hersenen en lichaam. De hersenen en darmen bevatten miljarden zenuwcellen die via neurotransmitters razendsnel met elkaar communiceren. Een goede werking van neurotransmitters is essentieel voor een goede communicatie in de hersenen en een correcte aansturing van alle fysieke en mentale processen in het lichaam.

Dopamine, acetylcholine, GABA en serotonine

De vier dominante neurotransmitters dopamine, acetylcholine, GABA en serotonine beïnvloeden je gedrag, stemming en totale gezondheid. Ook zijn ze van essentieel belang voor de werking van je zenuwstelsel, immuunsysteem, gedrag, gevoel, denken en darmwerking.

De vier primaire neurotransmitters blijken de sleutel tot beter presteren te vormen zoals bijvoorbeeld in sport, werken en studeren. Daarnaast vormen ze de sleutel tot sneller herstel na zware fysieke en mentale inspanningen maar ook bij chronische ontstekingsbeelden, neurologische aandoeningen, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen.

Disbalans in neurotransmitters

Door langdurige stress, voedingstekorten, infecties, genetische aanleg of toxische stoffen in het milieu kan er disbalans ontstaan in neurotransmitters. Zo kan langdurige stress er bijvoorbeeld voor zorgen dat dopamine en serotonine verlagen en dit kan uiteenlopende fysieke en mentale klachten tot gevolg hebben.

Wanneer is een neurotransmitter test zinvol?

Een neurotransmitter test is zinvol bij praktisch alle fysieke en psychische klachten. Hierbij kun je denken aan:

Stressklachten, depressie, slaapproblemen, niet offline kunnen gaan, gespannen spieren, hoofdpijn, concentratieproblemen, stemmingsklachten, angsten, depressie, vermoeidheid, lusteloosheid, mentale onrust, verlaagde weerstand, chronische vermoeidheid, depressie, vergeetachtigheid, pijnklachten, ADHD, ADD, autisme, darmklachten, geheugenproblemen, coördinatieproblemen, spierzwakte, tremoren, prikkelbare darm syndroom (PDS), hoogsensitiviteit (HSP), paniekaanvallen et cetera.

Ook als je geen klachten hebt maar bijvoorbeeld je sport- of werkprestaties wilt verhogen of je juist beter wilt herstellen, is de neurotransmitter test een zinvol instrument.

Hoe werkt de neurotransmitter test, het Neuro4Profiel?

De neurotransmitter test het Neuro4profiel is een uitgebreide online vragenlijst die reeds 40 jaar in gebruik is en steeds verder is aangescherpt. De resultaten worden weergegeven in een overzichtelijk rapport en zullen verder worden toegelicht tijdens het consult.

De test wordt ingezet als een geïntegreerd onderdeel van orthomoleculaire therapie of life coaching.

De resultaten van het Neuro4profiel worden gezien als  een ‘proxy measure’. Proxy measures geven een specifieke indicatie van kenmerken die bestaan uit een optelsom van complexe factoren of wanneer een combinatie van onderzoeken nodig zou zijn om tot een betrouwbaar beeld te komen.

De Neuro4Profiel methode bevat een door CellCare Academy ontwikkeld algoritme. Het is één van de weinige, uitgebreide testen die zowel inzicht in de werking van je brein en gedrag als in je fysiek functioneren geeft.

Kosten

Er zijn, naast de normale consultkosten, geen extra kosten aan het afnemen van de neurotransmitter test, het Neuro4profiel.

Dopamine

Dopamine is een cruciale neurotransmitter in de hersenen die bijdraagt aan een positieve stemming en een scherpe geest. Dopamine is een echte ‘GO’-stof: het helpt je om oplossingen te bedenken, dingen te leren, actie te ondernemen en eropuit te gaan. Dopamine maakt je gemotiveerd, besluitvaardig en actief. Het heeft invloed op je intelligentie, abstract denken, doelgerichtheid, bloeddruk, thermoregulatie, bloedsuikerspiegelregulatie, libido, zin om te bewegen.

Onbalans in dopamine kan leiden  tot verslavingen, overgewicht, vermoeidheid, desinteresse. Een laag dopaminegehalte wordt bovendien in verband gebracht met de ziekte van Parkinson.

Acetylcholine

Acetylcholine beïnvloedt de snelheid van het brein en denken en is een belangrijke stof voor de isolatie van zenuwen, myeline genaamd. Acetylcholine zorgt er zo voor dat elektrische signalen goed en snel worden overgebracht en niet uiteenvallen. Het draagt bij aan een snelle, gemakkelijke informatieoverdracht.

Acetylocholine draagt bij aan een goed leervermogen, creativiteit, snel denken, een goed geheugen en welbespraaktheid.

Onbalans in acetylcholine kan ervoor zorgen dat je moeilijk op woorden komt, vergeetachtig bent of leerproblemen hebt. Er worden lage niveaus van acetylcholine gevonden bij de ziekte van Alzheimer.

GABA

GABA is een soort natuurlijke tranquillizer, het helpt je te ontspannen, kalm en rustig het overzicht te bewaren. GABA beïnvloedt ook je endorfine-huishouding, Het enforfinesysteem is het snelst werkende anti-stresssysteem in je lichaam.

Waar dopamine en acetylcholine een prikkelende en activerende werking hebben het zenuwstelsel, heeft GABA een dempende, inhiberende werking op de hersenen.

Onbalans in GABA kan zorgen voor angsten, stress, hartkloppingen, rusteloosheid, niet offline kunnen gaan, spierspanning en slapeloosheid. Lage GABA niveaus worden in verband gebracht met epilepsie.

Serotonine

Een andere essentiële stof in de hersenen is de neurotransmitter serotonine. Serotonine heeft invloed op je stemming en zelfvertrouwen en op het vermogen je te ontspannen en rustig te voelen. Serotonine speelt ook een rol bij de eetlust, de verwerking van pijnprikkels en het beïnvloedt de peristaltiek in de darmen. Als je voldoende serotonine tot je beschikking hebt, zit je lekker in je vel, ben je gelukkig en geniet je van het moment.

Serotonine is de voorloper van het inslaaphormoon melatonine en zorgt dus voor een goede nachtrust. Ook serotonine heeft, net als GABA, een kalmerende, remmende werking op het brein.

Onbalans in serotonine is gekoppeld aan slaapproblemen, depressie, prikkelbaarheid, agressie en overmatig (zoet) eten. Lage niveaus van serotonine worden gezien bij mensen met een depressie.