De Internetgeneratie

Er doen diverse, soms positief en soms negatief gekleurde, omschrijvingen van de generatie die nu rond de dertig is de ronde. Naast de pragmatische generatie, generatie nix, generation Y, generatie positivo en de internetgeneratie zijn er inmiddels ook benamingen die direct verwijzen naar de keuzeproblematiek van twintigers en dertigers zoals grenzeloze generatie en generatie mix. Het gaat hierbij grofweg om de generatie geboren tussen 1976 en 2000.