Generation Y

De Internetgeneratie

Er doen diverse, soms positief en soms negatief gekleurde, omschrijvingen van de generatie die nu rond de dertig is de ronde. Naast de pragmatische generatie, generatie nix, generation Y, generatie positivo en de internetgeneratie zijn er inmiddels ook benamingen die direct verwijzen naar de keuzeproblematiek van twintigers en dertigers zoals grenzeloze generatie en generatie mix. Het gaat hierbij grofweg om de generatie geboren tussen 1976 en 2000.

Kenmerken generatie Y

De huidige twintigers en dertigers als generatie hebben aantal opvallende kenmerken. In de eerste plaats hechten de quarterlifers veel belang aan vrijheid of zelfbeschikking. Zij willen niet belemmerd worden in hun keuzes en proberen alle ballen zo lang mogelijk in de lucht houden.

Ondanks de hang naar vrijheid lijken de huidige twintigers en dertigers zich in de tweede plaats ook weer steeds vaker te willen verbinden. Autonomie of vrijheid en zelfontplooiing zijn kernwaarden maar een doorgeschoten individualisme wordt door generation Y niet langer gewaardeerd. Vrijheid om je eigen ding te doen moet voor deze generatie op een zinvolle manier tot uitdrukking worden gebracht.

Dit betekent dat zelfontwikkeling eveneens iets moet bijdragen aan de maatschappij als geheel. Zelfontplooiing veronderstelt ook inbedding in sociale verbanden. Vrijheid en verbondenheid lijken voor deze generatie dus geen tegenpolen meer te zijn. Authenticiteit is daarbij volgens de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO 2000) de omvattende, centrale waarde:

Authenticiteit is het ideaal van de internetgeneratie. Om dit te verwezenlijken, dienen beide componenten van identiteitsvorming, inbedding en individualisme, de plaats te krijgen die hun toebehoort. Binnen een authentiek persoon zijn beide componenten in belangrijke mate geïntegreerd (Van Steensel 2000:58).

Een derde en laatste opmerkelijk kenmerk van de huidige quarterlifers is hun grenzeloze optimisme. Het is een generatie die weinig waarde hecht aan gezag en autoriteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist onder deze generatie nieuwe vormen van idealisme de kop opsteken. Het is voor deze groep belangrijk om sociaal betrokken te zijn.

Het maatschappelijke en politieke engagement is flink toegenomen onder jongere generaties (zie o.a. Trouw 21 februari 2004 en Volkskrant 26 april 2003). Mensen geboren tussen 1976 en 2000 zijn dus weer meer idealistisch, zoeken naar zingeving en ontlenen zelfs status aan vrijwilligerswerk.

Leestips

Aggelen R. van en E. van de Stolpe (2001) Dertigers in crisis.

Becker H. (1992) Generaties en hun kansen.

Hamann G. (2004) Het generatiespel.

Lampert,Martijn (2002) ‘De grenzeloze generatie’, in: Vrij Nederland, 16 november 2002.

Lampert, Martijn (2004) ‘Generatiepositivo’, in: Avantgarde, april 2004.

Steensel, K.M. van (2000) Stichting Maatschappij en Onderneming De internetgeneratie: de broncode ontcijfert.

ZemkeR., Raines C. & B. Filipczak (2000) Generations at work.

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.