Aanmelden

Aanmelden gaat via de volgende gegevens:

De behandeling/coaching start met een korte (kosteloze) kennismaking. Dit kan telefonisch maar als  je de behoefte voelt om persoonlijk kennis te maken dan ben je van harte welkom! Deze eerste kennismaking is bedoeld om je vragen wensen, klachten globaal helder te krijgen, trajectmogelijkheden te bespreken en vragen van jouw kant te beantwoorden.

Afhankelijk van je behoefte wordt er een eerste afspraak gepland, het intakeconsult, om te starten met een uitgebreid onderzoek* (anamnese, probleemanalyse, biografie).

* Dit is niet van toepassing bij loopbaanvragen. Dan kan direct na de telefonische intake gestart worden met het maken van de Talentenanalyse.

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen?

Neem contact op >

Ik hoop je te ontmoeten in mijn praktijk!