Drs. Evelyn Prinsen is A-licentiehouder bij de beroepsvereniging V.B.A.G. en is ingeschreven in het Register voor HBO therapeuten (R.B.N.G.) waardoor veel zorgverzekeraars haar sessies geheel of gedeeltelijk vergoeden (zonder doktersverwijzing en vanuit het aanvullende pakket). Informeer bij je zorgverzekeraar of deze een natuurgeneeskundig consult of alternatieve therapie vergoedt. Neem contact op voor meer informatie.

Tarieven

– Telefonische kennismaking: 15 min. gratis

– Intakeconsult 75 – 90 min.  € 95,-

– Coaching & Therapie – Boost Your Mood! 45 – 60 min.  € 78,-

De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Registratienummers

– Drs. Evelyn Prinsen staat ingeschreven onder de overkoepelende praktijknaam ‘Awarenez‘.

– AGB Code Zorgverlener: 90-044379 AGB

– Code Praktijk: 90-53091

– Licentienummer V.B.A.G.: 2110403 A (www.vbag.nl).

– R.B.N.G./T.B.N.G.: 910396R

Over V.B.A.G. en R.B.N.G.

Drs. Evelyn Prinsen is lid van de V.B.A.G. (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) en de overkoepelende organisatie R.B.N.G (H.B.O. Register van Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg). De V.B.A.G is een beroepsvereniging van zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Sinds 1984 waakt de V.B.A.G in het belang van clienten over de kwaliteit van haar leden. Door middel van strenge selectiecriteria (o.a. opleiding), een registratiesysteem, beroepscode en de verplichte bijscholing wordt een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd. Alle V.B.A.G. leden zijn beëdigd en zijn daardoor gehouden aan regels.

De overkoepelende stichting R.B.N.G. registreert en certificeert therapeuten op H.B.O. niveau in de natuurlijke gezondheidszorg. Zij verleent daarnaast diensten aan de beroepsverenigingen waaronder de V.B.A.G. Naast registratie en certificatie biedt R.B.N.G. een onafhankelijke Klacht- en Tuchtrechtregeling. Meer informatie over de V.B.A.G. kun je hier vinden. Voor informatie over de R.B.N.G. klik je hier. Klachten In geval van een klacht word je verzocht eerst per e-mail contact op te nemen met QLCoaching. Indien de klacht voor jouw gevoel niet naar behoren is behandeld, kun je terecht bij de Klacht en Tuchtrechtcommissie van de T.B.N.G, een onderdeel van de R.B.N.G. Voor een directe verwijzing klik je hier.