Spirituele zoekers

meditation1Mijn eigen ervaringen met het dertigersdilemma en mijn ‘onderzoeksdrang’ vormden belangrijke aanleidingen voor mij om dit fenomeen nader te bestuderen.

In 2005 startte ik een kleinschalig onderzoek naar de dertigersdip. Ik interviewde enkele tientallen mensen die zelf ervaringen hadden met de dertigersdilemma of die vanuit hun rol als adviseur of coach deze doelgroep begeleiden. Daarnaast verdiepte ik me in de sociaalwetenschappelijke literatuur over de modernisering en het individualiseringsproces van onze huidige westerse cultuur in het bijzonder.

In deze literatuur worden de oorzaken voor bijvoorbeeld keuzestress bijna allemaal gerelateerd aan de complexe meerkeuzemaatschappij (zie bijvoorbeeld Breedveld & Van den Broek 2003, 2004). Mensen worden overweldigd door de explosieve toename van keuzes en ondervinden daardoor eigentijdse problemen, zoals besluiteloosheid en stress.

Zoek je een dertigersdilemma coach? Neem vrijblijvend contact op!

De meeste dertigers waarmee ik sprak herkenden deze maatschappelijke druk maar verwezen opmerkelijk genoeg ook naar zichzelf als oorzaak voor het ontstaan van hun dip. Zij noemden het gebrek aan contact met zichzelf, het gemis van een hoger doel dat zin en betekenis geeft aan het leven, het niet authentiek durven te zijn en de afwezigheid van spirituele verbondenheid als belangrijke aanleidingen van hun crisis.

De dertigers die ik bestudeerde waren niet alleen op werk- of relatievlak zoekende. De meesten bleken tevens ‘spirituele zoekers’ te zijn.

Spiritualiteit is voor de meeste mensen in een dertigersdip een belangrijk thema. Hoewel veel dertigers op dit vlak nog sterk zoekende in zijn, weten zij dat er meer is tussen hemel en aarde en trachten zij op uiteenlopende manieren in contact te treden met de spirituele dimensie. Menig besluiteloze dertiger zie je dan ook ronddwalen op de esoterieafdeling in de boekhandel, op zoek naar antwoorden op levensvragen in de nieuwste uitgave van Paulo Coelho.

Net zoals veel vastgelopen dertigers flink rondshoppen in het spirituele circuit. Meditatie- of yogalessen volgen, deelnemen aan een cursus Intuïtief leren voelen, het bezoeken van een holistisch arts: dit alles weerspiegelt de zoektocht van dertigers naar zichzelf én naar de spirituele dimensie in het leven.

Volgens sommige critici is de zoektocht van dertigers naar zichzelf slechts een narcistisch en egoïstisch trekje. Dertigers zouden louter ‘navelstaren’, geen enkele maatschappelijke interesse hebben en te veel geld spenderen aan coaches en therapeuten als gevolg van hun wankele zelfbeeld.

Een zeer belangrijk aspect wat hierbij echter over het hoofd wordt gezien, is dat dertigers sterk gedreven worden door hun verlangen om trouw te blijven aan zichzelf. Zij zijn op zoek naar hun unieke manier van menszijn en hun bestemming in het leven.

Daar komt nog eens bij dat ‘contact maken met je essentie’ door veel dertigers gelijk wordt gesteld aan verbondenheid met het al, de bron of god. In onszelf huist immers een goddelijke vonk. Op een dieper niveau zijn wij één met de bron waar wij uitvoortkomen. De zoektocht van dertigers naar zichzelf krijgt daarmee een spirituele betekenis.

De bevindingen van mijn onderzoek resulteerden in de essay Gedesoriënteerde dertigers: authenticiteit als innerlijk kompas (2006) en waren voor mij aanleiding om in 2006 de site Quarterlifequest.nl op te richten, een informatie- en communicatieplatform voor mensen in de dertigersdip. Hier konden mensen uiteenlopende informatie vinden over de dertigersdip, inspiratie opdoen of met andere zoekers in contact treden.

Aansluitend startte ik in 2007 mijn coachingspraktijk van waaruit ik met name twintigers en dertigers begeleid.

Neem contact op met dertigersdilemma-expert Evelyn

Lees hier verder over het verschil tussen de midlife crisis en het dertigersdilemma (quarterlife crisis)…