Waardoor ontstaat de dertigersdip of het dertigersdilemma?

QuestionsEr zijn in de afgelopen jaren talloze verklaringen gegeven voor de ontstaan van een dertigersdip. Ik zal de belangrijkste aanleidingen hieronder beknopt de revue laten passeren.

Levensfase dertigers

Het dertigersdilemma hangt samen met de specifieke levensfase waarin dertigers zich bevinden. Dertigers zitten in de beslisfase van hun leven: dit is hét moment waarop de meeste én belangrijkste beslissingen in je leven worden genomen. In tegenstelling tot de oudere generaties – die bijvoorbeeld al veel jonger hun loopbaan startten, vervolgens trouwden en dan pas kinderen kregen – vinden veel belangrijke keuzemomenten tegenwoordig plaats rond je dertigste levensjaar.

De dertigersdip is tevens een overgangsfase van jongvolwassene naar echte volwassenheid. Het ‘ronddartelen’ en ‘freewheelen’ komt tot een einde, het serieuze leven is begonnen. In deze bouwfase van je leven worden meer vaste, langdurige verbintenissen aangegaan op het vlak van werk, relaties en het krijgen van kinderen.

Dertigers beseffen zich maar al te goed dat dit is het moment waarop fundamentele beslissingen worden genomen die de verdere loop van hun leven aanmerkelijk beïnvloeden. De druk om op alle levensgebieden nu de juiste beslissingen te moeten nemen, veroorzaakt spanningen bij dertigers.

Zoek je een dertigersdip coach? Neem vrijblijvend contact op!

Zingevingsvragen

De westerse economische voorspoed speelt ook een rol bij het ontstaan van het dertigersdilemma. Een aanmerkelijk deel van de met name hoger opgeleide dertigers in crisis heeft op jonge leeftijd al veel bereikt. Zij hebben goed betaalde banen, wonen in royale appartementen en rijden in strakke leaseauto’s. Dit gegeven kan levensvragen (Is dit alles?) in de hand werken.

Toch zijn er ook dertigers die nog niet zo hoog op de maatschappelijke ladder zijn geklommen en tevens worstelen met zingevingsvragen. Zo tref ik mijn praktijk zelfs begintwintigers, die soms nog studeren, die al naar de zin van het leven vragen. Een dertigersdip heeft daarmee verwantschap met de midlifecrisis: een levensfase waarin eindveertigers en vijftigers de balans opmaken, terugblikken op hun leven en nadenken over de verdere invulling en betekenis van hun (eindigende) bestaan.

Een groot verschil met de dertigersdip is dat het leven van eindveertigers al vaste vormen heeft aangenomen. Belangrijke levensbepalende beslissingen, zoals het stichten van een gezin, zijn allang genomen. Kenmerkend voor mensen in een dertigersdip is dat zij nog alle kanten op kunnen. Dolende dertigers hebben de meest essentiële stappen in hun leven nog niet gezet. Zij voelen zich overweldigd door alle mogelijkheden die nog openliggen, missen de innerlijke kracht om knopen door te hakken en laten zich opjagen door het idee dat zij nu het ultieme masterplan voor de rest van hun leven moeten uitstippelen. Dertigers zijn bang dat zij, net als de midlifers, straks vastzitten en kansen hebben gemist.

Persoonlijkheid

Een ander aspect dat van invloed is op het al dan niet krijgen van het dertigersdilemma is je persoonlijkheid. Streef je naar perfectie, heb je de neiging tot piekeren, zoek je altijd de beste optie en wil je het maximale uit het leven halen, dan ben je extra gevoelig voor een dertigersdip.

De waarden die huidige generatie dertigers onderschrijven zijn tevens van invloed op het dertigersdilemma. De kenmerken behorende bij deze generatie ‘zoekers’ zijn vaak heel paradoxaal. Zo hechten dertigers aan de ene kant (soms overdreven) veel waarde aan keuzevrijheid, terwijl zij aan de andere kant ook verlangen naar verbondenheid. Vooral de behoefte om alle opties open te houden, heeft besluiteloosheid tot gevolg. Verder zijn dertigers te typeren als netwerkers, maatschappelijk betrokken, onzeker, internetverslaafd, hoogsensitief, milieubewust en gericht op zelfontplooiing.

Individualisering

Daar komt nog eens bij dat onze samenleving een voedingsbodem is voor het ontwikkelen van het dertigersdilemma. De alsmaar voortschrijdende individualisering, de ontkerkelijking, het wegvallen van traditionele richtinggevende kaders en gemeenschapsleven, en de steeds verder oprukkende meerkeuzemaatschappij zijn van invloed op de keuzestress van dertigers. Individuele keuzevrijheid is een steeds centralere waarde geworden. Zelfs wie je bent, je identiteit, is een persoonlijke keuze.

In tegenstelling tot vroeger, is het voor dertigers van nu dus steeds minder vanzelfsprekend welk levenspad zij bewandelen. Tegelijkertijd wordt het dagelijks leven steeds complexer, technologische ontwikkelingen raken in een versnelling en er is een toename aan (digitale) informatie. On top of it worden we dan ook nog eens door de media gebombardeerd met allerlei ideaalbeelden waaraan we zouden moeten beantwoorden. Deze ontwikkelingen leggen een grote druk op mensen in het algemeen, maar in het bijzonder op dertigers die zich in de beslisfase van hun leven bevinden.

Neem contact op voor meer informatie

Lees meer over keuzes maken…