Vergoedingen

Drs. Evelyn Prinsen is A-licentiehouder bij de beroepsvereniging V.B.A.G. en is ingeschreven in het Register voor HBO therapeuten (R.B.N.G.) waardoor veel zorgverzekeraars haar sessies geheel of gedeeltelijk vergoeden (zonder doktersverwijzing en vanuit het aanvullende pakket).

Om in aanmerking te komen voor vergoedingen moet er wel sprake zijn van een duidelijk klacht of indicatie. Informeer bij je zorgverzekeraar of deze een natuurgeneeskundig consult of alternatieve therapie vergoedt.

Loopbaanvragen, persoonlijke ontwikkeling, online coaching en de Talentenanalyse worden niet vergoed. In deze gevallen zijn werkgevers vaak bereid een deel van de kosten te vergoeden. Tevens is belastingaftrek mogelijk.

Tarieven

Kennismaking

Telefonische kennismaking (± 15 min.): Gratis

Consults

Intakeconsult (± 90 min.): € 80,- (ex. BTW)
Consult (± 60 min.): € 70,- (ex. BTW)
Consult kort (± 30 min. € 35,- (ex BTW)

Talentenanalyse

Particulieren: € 210,- (ex. BTW)
Zakelijk: € 425,- (ex. BTW)

Zakelijk

Coaching zakelijk: € 130,- (ex. BTW)

Health Coaching Delux

Programma van 10 maanden  € 1250,- (ex. BTW)

Voor Online Coaching gelden de bovengenoemde tarieven. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Voor de Talentenanalyse, Career Coaching, persoonlijke ontwikkeling en Online Coaching kunnen geen vergoedingen gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. De kosten zullen voorafgaand aan de therapie/coaching gefactureerd worden.

Registratienummers

  • Drs. Evelyn Prinsen staat ingeschreven onder de overkoepelende praktijknaam ‘Awarenez’
  • AGB Code Zorgverlener: 90-044379
  • AGB Code Praktijk: 90-53091
  • Licentienummer V.B.A.G.: 2110403 A (www.vbag.nl).
  • R.B.N.G./T.B.N.G.: 910396R

Over V.B.A.G. en R.B.N.G.

Drs. Evelyn Prinsen is lid van de V.B.A.G. (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) en de overkoepelende organisatie R.B.N.G (H.B.O. Register van Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg).

De V.B.A.G is een beroepsvereniging van zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Sinds 1984 waakt de V.B.A.G in het belang van clienten over de kwaliteit van haar leden. Door middel van strenge selectiecriteria (o.a. opleiding), een registratiesysteem, beroepscode en de verplichte bijscholing wordt een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd. Alle V.B.A.G. leden zijn beëdigd en zijn daardoor gehouden aan regels.

De overkoepelende stichting R.B.N.G. registreert en certificeert therapeuten op H.B.O. niveau in de natuurlijke gezondheidszorg. Zij verleent daarnaast diensten aan de beroepsverenigingen waaronder de V.B.A.G.

Naast registratie en certificatie biedt R.B.N.G. een onafhankelijke Klacht- en Tuchtrechtregeling.

Meer informatie over de V.B.A.G. kun je hier vinden. Voor informatie over de R.B.N.G. klik je hier.

Klachten

In geval van een klacht word je verzocht eerst per e-mail contact op te nemen met QLCoaching. Indien de klacht voor jouw gevoel niet naar behoren is behandeld, kun je terecht bij de Klacht en Tuchtrechtcommissie van de T.B.N.G, een onderdeel van de R.B.N.G. Voor een directe verwijzing klik je hier.