Spirituele zoekers

Spiritualiteit en de quarterlife crisis

Spiritualiteit is voor de meeste mensen in een quarterlife crisis een belangrijk thema. Hoewel veel twintigers en dertigers op dit vlak nog sterk zoekende in zijn, weten zij dat er meer is tussen hemel en aarde en trachten zij op uiteenlopende manieren in contact te treden met de spirituele dimensie.

Menig besluiteloze twintiger of dertiger zie je dan ook ronddwalen op de esoterieafdeling in de boekhandel, op zoek naar antwoorden op levensvragen in de nieuwste uitgave van Paulo Coelho. Net zoals veel vastgelopen quarterlifers flink rondshoppen in het spirituele circuit. Meditatie- of yogalessen volgen, deelnemen aan een cursus Intuïtief leren voelen, het bezoeken van een holistisch arts: dit alles weerspiegelt de zoektocht van twintigers en dertigers naar zichzelf én naar de spirituele dimensie in het leven.

Volgens sommige critici is de zoektocht van twintigers en dertigers naar zichzelf slechts een narcistisch en egoïstisch trekje. Quarterlifers zouden louter ‘navelstaren’, geen enkele maatschappelijke interesse hebben en te veel geld spenderen aan coaches en therapeuten als gevolg van hun wankele zelfbeeld.

Authenticiteit

Een zeer belangrijk aspect wat hierbij echter over het hoofd wordt gezien, is dat twintigers en dertigers sterk gedreven worden door hun verlangen om trouw te blijven aan zichzelf. Zij zijn op zoek naar hun unieke manier van menszijn en hun bestemming in het leven.

Daar komt nog eens bij dat ‘contact maken met je essentie’ door veel twintigers en dertigers gelijk wordt gesteld aan verbondenheid met het al, de bron of god. In onszelf huist immers een goddelijke vonk. Op een dieper niveau zijn wij één met de bron waar wij uitvoortkomen. De zoektocht van twintigers en dertigers naar zichzelf krijgt daarmee een spirituele betekenis.

Spiritualiteit in de Nederlandse samenleving

In de Nederlandse cultuur heeft er tussen halverwege zestiger en halverwege zeventiger jaren een omslag plaatsgevonden in de dominerende waarden. Als gevolg van de ontkerkelijking in Nederland, ook wel secularisering genoemd, werden oude waarden als gehoorzaamheid, conformisme, soberheid en eerbaarheid steeds vaker vervangen door nieuwe waarden als vrijheid, individualiteit, zelfontplooiing en authenticiteit.

We begeven ons in een nieuwe fase van het religieuze leven, geleid door de cultuur van authenticiteit. Authenticiteit, wat op zich niet nieuw is, stamt voort uit de Romantisering. Dit is een 18deeeuwse stroming waarin vooral kunstenaars en intellectuelen zochten naar authentieke bestaanswijzen. Nieuw is echter dat de zoektocht naar authenticiteit nu een massaverschijnsel is geworden.

Dit betekent dat het spirituele leven in de geïndividualiseerde maatschappij niet langer is verbonden aan een ruimer kader of gemeenschap, zoals de kerk. Steeds meer mensen geloven in God of een andere hogere entiteit zonder dat zij zichzelf als religieus beschouwen. Spiritualiteit is daarmee eveneens een persoonlijke keuze, geheel in overeenstemming met je eigen authentieke manier van leven.

Links

www.theedge.nu (International school for Leadership and Spirituality)

Leestips

Heelas, P. (1996) The New Age movement; the celebration of the self and the sacralization of modernity.

Taylor, C. (2003) Wat betekent religie vandaag?

Tolle, E. (2001) De kracht van het nu.

Tolle, E. (2005) Een nieuwe aarde.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.