Vervroegde midlife crisis?

Midlife crisis

De zoektocht van twintigers en dertigers naar zingeving heeft veel weg van de alom bekende midlifecrisis. De term midlife crisis is bedacht door de heer Elliott Jaques, dezelfde man die al in 1965 de naam quarterlife crisis introduceerde. Het fenomeen quarterlife crisis is pas echt bekend geworden na de bestseller Quarterlife Crisis (2001) van de Amerikaanse auteurs Alexandra Robbins en Abby Wilner.

Verschillen midlife crisis en quarterlife crisis

Ondanks de opmerkelijke overeenkomsten tussen de midlife crisis en de quarterlife crisis, zijn er een aantal belangrijke verschillen. De midlife crisis wordt gekenmerkt door een overgangsfase van volwassene naar oudere. In deze periode kijken mensen terug op hun leven om te zien wat zij er nu werkelijk van gemaakt hebben. Dit gaat nogal eens gepaard met gevoelens van zinloosheid (Is dit nu alles?). Tevens wordt de balans opgemaakt voor de toekomst: wat is er nog te doen in die relatief korte tijd die er over is?

Twintigers en dertigers daarentegen zitten in een transitiefase van pas afgestudeerde of nog rondshoppende werknemer naar een vaster en meer omlijnd leven als volwassene. Het grote verschil met de midlifecrisis is dat je leven als twintiger of dertiger nog veelal openligt. Waar eindveertigers en vijftigers vooral teug blikken, de balans opmaken en ernaar verlangen om zich weer jong te voelen, maken twintigers en dertigers zich met name zorgen over hun toekomst. Het overweldigende aantal keuzemogelijkheden, de onzekerheid en onvoorspelbaarheid, en de druk om nu de juiste levensbepalende beslissingen te nemen, zorgen voor gevoelens van onrust bij twintigers en dertigers.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.