Werken aan balans

Yin en Yang

Twintigers en dertigers in de quarterlife crisis zijn in zekere zin uit balans. Ze zijn aan de ene kant vaak overactief, rennend van project naar project. Ze doen veel dingen tegelijk – bang om kansen te missen of kostbare tijd te verliezen (it’s now or never). Aan de andere kant zijn er veel quarterlifers die ‘vastzitten’, passief afwachten, besluiteloos zijn en geen concrete stappen ondernemen. Deze groep durft geen beslissingen te nemen uit pure onzekerheid over de eigen kwaliteiten of uit angst de verkeerde keuze te maken.

Beide groepen twintigers en dertigers zijn uit balans. Dit wordt duidelijk als we kijken naar de Oosterse yin – yang indeling.

Yang wordt geassocieerd met mannelijkheid. Dit staat voor actie, macht, je zin doordrijven, kracht, je niet ontspannen, je met je werk identificeren, overleven en structuur. Yang is sterker verbonden aan het ego dan yin. Yang is gericht op vormen, structuren of materie en wil dit beheersen, controleren en zich daarmee identificeren.

Yin staat voor vrouwelijkheid, zachtheid, ontvangen, passiviteit, je laten leiden, je overgeven, besluiteloosheid, slachtofferschap, excuses maken, stilte, te veel toe laten, niet standvastig en volgen.

Je hebt zowel yin als yang nodig om in balans te zijn. Samen vormen deze twee, zoals het symbool laat zien, een geheel. Aan de hand van deze tweedeling wordt zichtbaar dat quarterlifers of in sterke mate in hun yinenergie zitten of juist sterk yang georiënteerd zijn.

Twintigers en dertigers die te veel in hun yinenergie zitten, worden besluiteloos, passief en lopen de kans zich als een slachtoffer te gaan gedragen. Te veel yinenergie zorgt ervoor dat je dingen vermijdt of niet aandurft te gaan. Te veel yin (of te weinig yang) betekent dat je onvoldoende in je kracht zit wat leidt ertoe dat je om dingen heen blijft draaien en steeds weer excuses verzint.

Te veel yangenergie leidt er toe dat je alleen maar gericht bent op actie en daardoor de essentiële openheid voor het grotere geheel mist. Met andere woorden: door te veel yang ontbreekt het ‘je kunnen laten leiden’ – door het leven zelf of je innerlijk gids. Hier is namelijk stilte en ontspanning (yin) voor nodig. Het gevaar zit er dus in dat je te veel achter dingen aanrent zonder dat dit bevredigend, diepgaand of langdurig van aard is.

Het is belangrijk dat je er van bewust bent dat beide elementen, zowel voor mannen als voor vrouwen, nodig zijn in balans te komen. Het is dan ook een nuttige oefening om eens voor jezelf na te gaan hoe dit bij jou zit. Zit je momenteel meer in je yin of yangenergie? En in welk opzicht belemmert je dit?

Auteur: Evelyn Prinsen

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.