Wat voor soort coaching past bij jou?

Als je op zoek gaat naar een coach is het handig om te weten welke soorten coaching er zijn. Hieronder vind je een globaal overzicht van welke typen coaches er zijn.

Life coach

Life coaching kan gaan over je hele leven: je loopbaan, liefdesleven, persoonlijke ontwikkeling of zingeving. De vragen ‘Wie ben ik?’ ‘Wat kan ik?’ En ‘wat wil ik?’ staan centraal. Een life coach richt zich op het vergroten van je zelfkennis, bewustwording en zelfontwikkeling.

Meer over life coaching

Personal coach

Een personal coach richt zich vooral op je professionele ontwikkeling. Maar ook persoonlijke ontwikkeling kan aan de orde komen. Een personal coach helpt je om je talenten boven tafel te krijgen, stimuleert je om actie te ondernemen en draagt zo bij aan positieve veranderingen in werk en leven. Personal coaching geeft structuur, houvast en biedt een stok achter de deur.

Meer over personal coaching

Competentie coaching

Bij een competentie gaat het om aangeleerde kennis en vaardigheden. Met andere woorden: een competentie kun je ontwikkelen.  Voorbeelden van competenties zijn leidinggeven, delegeren, ondernemen, presenteren. Een competentie coach werkt met een competentie ontwikkelplan, een doelgerichte methode om competenties op een hoger plan te tillen.

Meer over competentiegerichte coaching

Een midlife crisis coach

Een midlife crisis coach heeft zich gespecialiseerd in het coachen van mensen tussen de 45 en 55 jaar, de midlife fase. Mensen lopen in deze fase tegen specifieke problemen en vraagstukken aan zoals: ‘Is dit alles?’, ‘Wat heb ik nog te doen in mijn leven?’ ‘Wil ik wel in deze relatie blijven?’. Coaching in de midlife crisis kan grote steun bieden in deze turbulente levensfase.

Meer over coaching in de midlife crisis

Loopbaan coach of carrière coach

Carrière coaching of loopbaan coaching helpt je bij het nemen van de next step in je carrière. Een loopbaancoach geeft je inzicht in je talenten, sterke eigenschappen, waarden, drijfveren en passies. Zingevingsvraagstukken komen veelvuldig aan de orde bij loopbaan coaching. Regelmatig vloeit loopbaan coaching over in personal coaching, aangezien er meestal interne belemmeringen moeten overwonnen worden om professionele doelen te kunnen bereiken.

Meer over loopbaan coaching of carrière coaching

Burnout coach

Een burnout coach werkt samen met een cliënt aan een vooraf opgesteld plan om te herstellen van een burnout en het voorkomen van terugval in de toekomst. Burnout coaching kan verschillende onderdelen bevatten zoals: energieherstel, grenzen leren stellen, praktische veranderingen op het werk, preventieplan voor de toekomst.

Meer over burnout coaching

NLP coach

NLP betekent neuro linguïstisch programmeren. Het is een methode die in een korte tijd positieve veranderingen teweeg kan brengen. Met NLP leer je hoe je door middel van verbale en non verbale communicatie invloed krijgt op onbewuste processen. Zo kun je NLP gebruiken om je beter te leren voelen, beter te leren communiceren of betere strategieën te hanteren bij het vinden van oplossingen. Een NLP coach helpt je om de wisselwerking tussen denken, voelen, overtuigingen en gedrag te herkennen en dit zo te veranderen zodat je je doelen bereikt.

Meer over NLP coaching

Dertigersdilemma coach

Een dertigersdilemma coach kent alle specifieke problemen waar twintigers en dertigers tegen aanlopen. Een dertigersdilemma coach helpt cliënten met het maken van keuzes en het vinden van zin en betekenis het leven. Dertigersdilemma coaching kan gaan over werk en privé.

Lees meer over dertigersdilemma coaching

Relatie coach

Relatie coaching is een vorm van 1-op-1 begeleiding voor mensen die relatieproblemen hebben. Een relatie coach kan een cliënt ondersteunen om anders in de relatie te gaan staan en bijvoorbeeld effectiever te communiceren. Maar ook ongewenst gedrag zoals obsessieve jaloezie kan aan de orde komen tijdens relatie coaching. Ten slotte kan een relatie coach uitkomst bieden als een cliënt worstelt met de vraag wel of niet verder te gaan met de relatie.

Dilemma coach

Een dilemma coach helpt je met het nemen van lastige beslissingen. Je schakelt een dilemma coach in als je op een tweesprong in je leven staat en je hevig twijfelt over de te nemen beslissing. Een dilemma coach heeft specifieke tools die cliënten kunnen helpen bij het maken van keuzes.

Mindfulness coach

Een mindfulness coach ondersteunt je om met je aandacht in het hier-en-nu te zijn – en niet steeds af te dwalen naar gebeurtenissen uit het verleden of zorgen over de toekomst. Coaching met behulp van mindfulness is een milde, zachte vorm van coaching waarbij het draait om bewustwording en acceptatie van wat ‘is’. Een mindfulness coach werkt met oefeningen die consequent geoefend moeten worden – en in die zin vraagt coaching met behulp van mindfulness behoorlijk wat inspanning van de cliënt.

Meer over mindfuleness coaching

Starters coach

Een starters coach helpt je bij het opzetten van een eigen bedrijf. Een starters coach ondersteunt je bij het opstellen van een business plan en doelen en stimuleert je bij het uitvoeren van acties. Ook wanneer het even tegen zit, is de starters coach er voor je als klankbord of sparring partner.

Team coach

Een team coach coacht mensen niet zozeer individueel maar richt zicht op het groepsproces en de ontwikkelingen van een groep mensen of een team. Een teamcoach richt zich op de interactie tussen de teamleden met als doel dat het team als geheel beter gaat functioneren of presteren.

Business coach of executive coach

Een executive coach wordt ingezet door ondernemers of hoger geplaatste managers. Dit kan een doorlopend proces zijn, zo wordt er bijvoorbeeld maandelijks een moment gecreerd voor reflectie, feedback en sparring. Een exucutive coach of business coach kan ook tijdelijk van pas komen, om bijvoorbeeld topmanagers of bestuurders te helpen probleemsituaties vanuit een ander daglicht te bekijken.

Health coach

Een health coach ondersteunt mensen bij het nemen van gezonde beslissingen. Health coaching wordt ingezet bij mensen die willen afvallen, gezonder willen eten of meer willen bewegen. Een health coach stimuleert, geeft feedback, ondersteunt en biedt een goede stok achter de deur om gezondheidsdoelen te bereiken.

Lees meer over health coaching

RET coach

Een RET coach is gespecialiseerd in het toepassen van Rationeel Emotieve Therapie (RET). RET is een praktische methode die er vanuit gaat dat het niet de problemen zelf zijn die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken. Een RET coach helpt je ‘foutjes’  in je eigen denken op te sporen die stress, boosheid, verdriet, overmatig piekeren en ander emotioneel ‘lijden’ kunnen veroorzaken. Een RET coach helpt je te relativeren en dingen in een ander daglicht te zien.

Lees meer over RET coaching

Online coach

Een online coach coacht mensen via Skype, FaceTime of telefoon. Een groot voordeel van online coaching is dat er geen reistijd is en geen reiskosten worden gemaakt. Soms voelen mensen zich ook beter in hun eigen omgeving, ook dan kan online coaching uitkomst bieden. Coaching op afstand is net zo effectief als normale face-to-face coaching.

Lees meer over online coaching

HSP coach

Een HSP coach richt zich op hoog sensitieve personen (HSP-ers). Hoog sensitieve of hooggevoelige mensen lopen vaak tegen specifieke problemen aan in het leven. Zo hebben HSP-ers meer moeite met het vinden van een geschikte baan (zingeving) en raken ze eerder overvoerd bij teveel prikkels. Een HSP coach helpt bij het vinden van balans en zingeving in het leven van HSP-ers.

Lees meer over HSP coaching

Mental coach

Bij mental coaching gaat het vooral over je mindset. Om succesvol te zijn en goed te presteren is het van belang om mentale blokkades te overwinnen en positieve en krachtige gedachten en overtuigingen te hebben. Een mental coach helpt je hierbij.

Provocatief coach

Een provocatief coach confronteert cliënten dusdanig dat zij door provocaties inzicht krijgen (het relativeert) en geactiveerd worden om uit hun slachtofferschap te stappen en meer actie te ondernemen. Een provocatief coach gebruikt ook vaak humor als middel om iemand in beweging te krijgen.

Stress coach of stress counsellor

Hoe ga je om met stress? Wat is je draaglast en draagkracht? Welke keuzes zijn nodig voor een goede balans werk en privé? Een stress coach of stress counselor zet je aan het denken, helpt je om je gedachten te structureren en adviseert je waar nodig.

Expat coach

Een expat coach coacht expats om hun draai te vinden in het land waar ze werkzaam zijn. Expats lopen bij hun verhuizing naar een ander land tegen specifieke problemen aan. Een expat coach heeft zich hier in gespecialiseerd en ondersteunt expats in hun nieuwe omgeving.

Spiritueel coach

Een spiritueel coach richt zich vooral het zin- en betekenisgeving. Wat geeft je echt voldoening? Ben je verbonden met jezelf en de wereld om je heen? Wat is je missie in het leven? Wat is je gift of taak? Een spiritueel coach helpt je ook bij het ontwikkelen van je intuïtie.

Sport coach of personal trainer

Een sport coach helpt je om je sportprestaties te verbeteren. Een sport coach stimuleert en fungeert als stok achter de deur.  Een sport coach weet precies wat er nodig is om prestaties op top niveau te leveren.

NLP COACH life coach HSP COACH burnout coaching LOOPBAAN COACH coaching op competenties RET COACH mindfulness coaching HEALTH COACH online coaching