Neurotransmitter test en life coaching; een ‘brein gebaseerd protocol’

Neurotransmitter test en life coaching

Neurotransmitters zijn chemische boodschappers in onze brein en darmen. Ons lichaam bevat miljarden zenuwcellen die via neurotransmitters supersnel met elkaar communiceren. Een goede werking van neurotransmitters is essentieel voor een goed functionerend  brein en een correcte aansturing van alle fysieke en psychische processen in het lichaam.

Het Neuro4profiel is een neurotransmitter bepaling die inzicht geeft in de biochemische achtergrond van je persoonlijkheid. Het geeft inzicht in je aangeboren sterke eigenschappen en je verbeterpunten.

Deze neurotransmitter test wordt veelvuldig ingezet tijdens of life coaching of orthomoleculaire therapie.

Neurotransmitters en persoonlijkheid

Iedereen heeft een eigen biochemische ‘make-up’, een unieke balans in neurotransmitters. En deze balans heeft niet alleen invloed op je fysieke gestel, het bepaalt ook voor een deel je persoonlijkheid.

Hoe komt je persoonlijkheid tot stand?

Individuele verschillen in gedrag zijn ten dele toe te schrijven aan omgevingsinvloeden, zoals de manier waarop je bent opgevoed. Echter, genen spelen ook een belangrijke rol. Nu is het niet zo dat genen je persoonlijkheid rechtstreeks beïnvloeden.

Persoonlijkheid heeft een biologische basis.

Hoe werkt dat precies? Genen kunnen je gedrag niet direct beïnvloeden. Genen sturen de productie van proteïnen, die op hun beurt via het zenuwstelsel hormonen en neurotransmitters aanmaken die bepalend zijn voor je gedrag.

Biologische processen bepalen de dus grondstructuur van je persoonlijkheid, terwijl sociale processen noodzakelijk zijn voor de verdere uitbouw. Het zijn zowel sociale als biologische condities die je persoonlijkheid bepalen.

Neurotransmitter test en life coaching

Tijdens life coaching kan een neurotransmitter bepaling zinvol zijn om:

  • Meer inzicht te krijgen in je persoonlijkheid, je sterke eigenschappen, unieke talenten en eigenaardigheden
  • Je stressniveau te verlagen, flexibeler te worden, leren los  te laten
  • Je herstelcapaciteit te vergroten (door beter te slapen en ontspannen bijvoorbeeld)
  • Je algehele prestatatieniveau te verhogen (werk, studie, sport)
  • Doelgerichter te worden door meer energie, een betere focus en een scherpere geest

Hoe werkt de neurotransmitter test, het Neuro4Profiel?

De neurotransmitter test het Neuro4profiel is een uitgebreide online vragenlijst die reeds 40 jaar in gebruik is en steeds verder is aangescherpt. De resultaten worden weergegeven in een overzichtelijk rapport en zullen verder worden toegelicht tijdens het consult.

De test wordt ingezet als een geïntegreerd onderdeel van life coaching.

De resultaten van het Neuro4profiel worden gezien als  een ‘proxy measure’. Proxy measures geven een specifieke indicatie van kenmerken die bestaan uit een optelsom van complexe factoren of wanneer een combinatie van onderzoeken nodig zou zijn om tot een betrouwbaar beeld te komen.

De Neuro4Profiel methode bevat een door CellCare Academy ontwikkeld algoritme. Het is één van de weinige, uitgebreide testen die zowel inzicht in de werking van je brein en gedrag als in je fysiek functioneren geeft.

Kosten

Er zijn, naast de normale kosten voor life coaching, geen extra kosten aan het afnemen van de neurotransmitter test, het Neuro4profiel.

Maak een afspraak!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.