Beren op de weg, spinsels in je hoofd

Geschreven door Evelyn op . Geplaatst in Boeken stress en burn-out

Klik hier om het boek te bestellen

Waar mensen zijn, zijn emoties. Ook op de werkplek. Dit boek gaat over de ‘Rationele Effectiviteits Training’ (RET), een veel gebruikt

e methode om beter om te gaan met werksituaties die stress, slechte sociale contacten en ergernis veroorzaken. Spanning en stress hebben maar voor een deel te maken met invloeden van buitenaf; een groot deel van de narigheid veroorz

aken we zelf. De RET-methode leert u greep te krijgen op deze niet-productieve emoties; emoties die niet alleen stress veroorzaken, maar er ook toe leiden dat u minder presteert dan u kunt.

Be Sociable, Share!

Labels:,

Trackback van jouw site.