Beren op de weg, spinsels in je hoofd

Klik hier om het boek te bestellen

Waar mensen zijn, zijn emoties. Ook op de werkplek. Dit boek gaat over de ‘Rationele Effectiviteits Training’ (RET), een veel gebruikt

e methode om beter om te gaan met werksituaties die stress, slechte sociale contacten en ergernis veroorzaken. Spanning en stress hebben maar voor een deel te maken met invloeden van buitenaf; een groot deel van de narigheid veroorz

aken we zelf. De RET-methode leert u greep te krijgen op deze niet-productieve emoties; emoties die niet alleen stress veroorzaken, maar er ook toe leiden dat u minder presteert dan u kunt.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.