Coaching op weg naar je doel

Coaching onder de waterlijn

Iceberg Floating On Sea - Appearance And Global Warming ConceptCoachmodel: de IJsberg van McClelland

“Een coach erkent dat innerlijke belemmeringen vaak hardnekkiger zijn dan die van buiten” (John Whitmore)

Volgens het ijsbergmodel van McClelland bevinden je gedrag en kennis en vaardigheden zich boven de waterlijn. Dit deel is zichtbaar voor jezelf en voor anderen. Dit is dus het deel van jezelf waar je bewust van bent.

Echter datgene wat zich onder de waterlijn bevindt, het deel waarvan je je minder van bewust bent, is veel groter en heeft meer impact op je doen en laten. Bij het (veelal onbewuste), niet zichtbare deel horen bijvoorbeeld je overtuigingen, waarden en normen, eigenschappen en drijfveren.

Coaching speelt zich met name af op dit (onbewuste) niveau – we coachen onder de waterlijn.

Overtuigingen

Als life coach werk ik veel met overtuigingen. Overtuigingen (ook wel opvattingen of denkbeelden genoemd) zijn gedachten die je vaak herhaalt  en waar je veel waarde aan toekent. Het is dus niet zomaar een gedachte, je bent er van ‘overtuigd’, het is een waarheid voor je.

Een overtuiging heeft veel invloed op het gehele denken, de emotionele beleving en stuurt je gedrag aan. Je gedachten, handelingen, verwachtingen en zelfs emoties zijn dus voor een groot deel gebaseerd op je overtuigingen. Om tot de kern te komen van waarom zaken voor jou zijn zoals ze zijn, gaan wij tijdens coachingsgesprekken op zoek naar die overtuigingen die jij gebruikt om je leven vorm te geven.

Overtuigingen kunnen positief dan wel negatief zijn.

Voorbeelden van positieve, ondersteunende overtuigingen zijn:

  • Ik kom altijd op m’n pootjes terecht
  • Het leven geeft me wat ik nodig heb

Voorbeelden van negatieve, beperkende overtuigingen zijn:

  • Ik ben niet goed genoeg
  • Iedereen moet mij aardig vinden

Een goede life coach helpt je bij het realiseren van je doelen om beperkende overtuigingen  te verminderen. Coaching stimuleert je om positieve, steunende gedachten te formuleren.

Waarden en normen

Met behulp van coaching krijg je inzicht in je waarden en normen. Wat is belangrijk voor je? Waar sta je voor? Zijn prestatie en succes belangrijke waarden? Of staat gezinsgeluk voorop? Als het goed is komen je waarden tot uitdrukking in de keuzes die je maakt. Een goede coach helpt je om je belangrijke waarden op een rij te zetten en hier ook keuzes op te baseren.

Eigenschappen

Bij eigenschappen gaat het om kenmerken die je vanaf je geboorte al hebt, het zit in je DNA. Ben je introvert of ben je extravert? Ben je gestructureerd of juist heel flexibel? Dit soort kenmerken bepalen je in hoge mate je gedrag. Door coaching krijg in je inzicht in jouw eigenschappen en specifieke voorkeuren. Dit kan heel handig zijn, bijvoorbeeld bij de keuze voor een baan.

Drijfveren

Cliënten die een coachingstraject starten zijn zich veelal niet helemaal bewust van hun dieperliggende drijfveren. Wat wil je nu echt in het leven? Wat geeft je energie en voldoening? Onduidelijkheid hierover maakt dat je niet in lijn bent met je doel en het bijvoorbeeld lastig vindt om beslissingen te nemen. Door middel van coachgesprekken, huiswerkopdrachten en specifieke interventies worden onbewuste drijfveren naar de oppervlakte gehaald.

Maak een afspraak of neem contact op voor meer informatie!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.