Onderzoek naar Quarterlife Crisis

Onderzoek door Thijs (22). Opleiding: Master Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Samenvatting onderzoek

Een tijdje geleden heb ik in de sectie Oproepen een oproep gedaan om mee te doen aan mijn onderzoek over Quarterlife crisis. Aan diegenen van jullie die hebben meegedaan, heel erg bedankt voor jullie bijdrage! Zoals beloofd volgt hier een samenvatting van de belangrijkste resultaten. Mocht je geïnteresseerd zijn in het complete onderzoeksverslag, stuur me een PM (aan Indary – zie forum Quarterlifequest.nl). Ik stuur je dan zsm mijn scriptie toe per mail.

Het onderzoek ging over quarterlife crisis. Gedurende een quarterlife crisis ervaren jong volwassenen grote onzekerheid over de toekomst. Ze voelen zich overwerkt, worden geconfronteerd met constante verandering, een overvloed aan keuzes en een gevoel van kwetsbaarheid. De belangrijkste aspecten van de problematiek zijn de overvloed aan keuzemogelijkheden en de onzekerheid over of het vermijden van het maken van een keuze.

Allereerst werd in dit onderzoek gekeken of er sprake is van quarterlife crisis bij de leeftijdsgroep tussen de 18 en 30 jaar. Uit de resultaten kwam naar voren dat er bij de grootste groep deelnemers (65.32%) sprake is van milde problematiek. Bovendien lijkt de problematiek meer te spelen onder vrouwen, en onder academisch geschoolden.

Een tweede vraag die werd gesteld is of het ervaren van een quarterlife crisis verschillend is voor de leeftijdsgroep tussen de 18 en 25 en de leeftijdsgroep tussen de 25 en 35 jaar. De resultaten doen vermoeden dat er geen verschil is tussen de leeftijdgroepen, maar zijn hier over niet eenduidig.

Ten derde is gekeken naar de samenhang tussen het ervaren van quarterlife crisis en depressie, en de samenhang tussen quarterlife crisis en keuzestress (het idee dat er te veel te kiezen is en een negatieve opstelling ten opzichte van belangrijke beslissingen). Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt dat quarterlife crisis inderdaad hoge correlaties laat zien met depressie en keuzestress.

Ten slotte is gekeken naar de samenhang tussen het ervaren van een quarterlife crisis en specifieke copingstijlen (manieren om met problemen / conflicten om te gaan). Quarterlife crisis blijkt positief te correleren met een vermijdende copingstijl, en negatief te correleren met een copingstijl van het actief aanpakken van problemen.

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.