Wat is het dertigersdilemma?

Wat is het dertigersdilemma?

Als twintiger of dertiger bevind je je in de beslisfase van je leven: dit is hét moment waarop je veel belangrijke beslissingen neemt als het gaat om je loopbaan, relaties aangaan, huizen kopen of het stichten van een gezin. In tegenstelling tot de oudere generaties – die bijvoorbeeld al veel jonger hun loopbaan startten, vervolgens trouwden en dan pas kinderen kregen – vinden veel belangrijke keuzemomenten tegenwoordig plaats rond je dertigste levensjaar.

De druk om op alle levensgebieden nu de juiste beslissingen te moeten nemen, veroorzaakt spanningen en stress.

Oorzaken van het dertigersdilemma

Wat zijn de factoren die er voor zorgen dat je keuzestress ervaren? Er zijn diverse aanleidingen te benoemen. Hieronder vind je beknopt de belangrijkste oorzaken weergegeven.

Levensfase

Twintigers en dertigers bevinden zich in het spitsuur en in de bouwfase van hun leven. Veel belangrijke keuzemomenten (op het gebied van werk, relaties, kinderen) zijn tegenwoordig gecentreerd rond je dertigste levensjaar. Dit veroorzaakt bij veel twintigers en dertigers een gevoel van druk, het gevoel dat je het nu op alle fronten in je leven waar moet maken.

Complexe meerkeuzemaatschappij

Het leven in onze huidige maatschappij wordt door veel mensen ervaren als hectisch, druk en complex. Er is enorm veel (digitale) informatie te vinden, technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en er valt ongelofelijk veel te kiezen. Juist twintigers en dertigers, die zich in de beslisfase van hun leven bevinden, hebben hier extra veel last van.

Persoonlijkheid

Mensen die perfectionistisch zijn en alsmaar op zoek zijn naar de allerbeste optie (maximaliseren) zullen moeilijker knopen durven doorhakken en belanden daardoor eerder in een dertigersdip.

Ontbreken van een eigen koers

Juist mensen die veel bevestiging zoeken voor hun keuzes bij anderen en mensen die het goed willen doen in de ogen van anderen, zijn gevoelig voor dertigersdilemma’s.

Dertigersdilemma’s aanpakken met behulp van een coach

Er zijn in de huidige complexe meerkeuzemaatschappij zo veel kansen, uitdagingen en prikkels dat je voortdurend wordt uitgedaagd om op dingen in te spelen, jezelf aan te passen en mee te doen. De enige plek waar je richting en houvast kunt vinden, zit binnenin jezelf.

Aan twintigers en dertigers van nu worden behoorlijk wat eisen gesteld: een goed zelfcontact, een uitgebalanceerd innerlijk kompas, een helder doel voor ogen en een flink portie lef zouden tot hun standaarduitrusting moeten behoren.

Coaching, therapie en/of de Talentenanalyse kunnen je ondersteunen om daadwerkelijk een eigen koers te varen als je tussen de 20 en 40 bent.

Nieuwsgierig geworden?

Neem contact op met coach & therapeut Evelyn!

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.