Heb ik een burn-out of een dertigersdip?

Dertigersdilemma’s of een burn-out?

De dertigersdip gaat vaak gepaard met verschijnselen zoals die worden herkend onder de noemer burn-out of overspannenheid. Echter, burn-out en de dertigersdip zijn niet hetzelfde.

Kenmerken burn-out

Burn-out geeft de volgende klachten: langdurige lichamelijke en/of geestelijke vermoeidheid (langer dan 6 maanden), pijn in spieren, nek, rug of gewrichten; duizeligheid; hoofdpijn; slaapproblemen; maagklachten; prikkelbaarheid, cynisme; het gevoel geestelijk afgestompt te zijn en verminderde bekwaamheid. Burn-out heeft een lange aanloop en is vaak (niet altijd) werkgerelateerd. Lees hier meer over de behandeling van burn-out…

De psychische problemen van huidige twintigers en dertigers lijken enigszins op overspannenheid of burn-out – er worden klachten als vermoeidheid, hoofdpijn en stress gesignaleerd – maar hier houdt echter de vergelijking op.

Kenmerken dertigersdip

Een dertigersdip is vaak een stuk minder heftig dan een echte burn-out. Veelal kan er tijdens een dertigersdip of quarterlife crisis gewoon doorgewerkt of gestudeerd worden. Er is minder sprake van uitval door langdurige overbelasting en de geestelijke en fysieke stressklachten zijn minder heftig.

Burn-out onder twintigers en dertigers

Nu is het wel zo dat ook burn-out veel twintigers en dertigers treft. Er zijn opvallend veel mensen in de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar oud die uitgeschakeld zijn als gevolg van burn-out. Naast factoren als een hoge werkdruk en karaktertrekken zoals perfectionisme, wijzen sociologen ook in de richting van de toenemende druk vanuit de samenleving en de meerkeuzemaatschappij.

Neem vrijblijvend contact op! Mail me of bel 06-81190606>

Burn-out

De New-Yorkse psychoanalyticus Herbert Freudenberg, de geestelijk vader van burn-out, omschrijft burn-out als een proces dat leidt tot disfunctioneren, waarbij het gevoel ontstaat geestelijk uitgeput te raken en waarbij tenslotte de werknemer het gevoel heeft leeg te zijn en geen energie meer te hebben. Het klinische beeld van burn-out is het eindstadium van dit proces.

Een veelgebruikte metafoor voor burn-out is het opbranden van een kaars of het doven van een vuur. Burn-out gaat altijd gepaard met langdurige lichamelijke en/of geestelijke vermoeidheid. Daarnaast kunnen er klachten optreden als pijn in spieren, nek, rug of gewrichten; duizeligheid; hoofdpijn; slaapproblemen; maagklachten; prikkelbaarheid, cynisme; het gevoel geestelijk afgestompt te zijn en verminderde bekwaamheid.

Burn-out aanpakken? Klik hier!

Jong en burned-out

Als het gaat om burn-out staan twintigers en dertigers staan sinds een jaar of tien regelmatig in de belangstelling. Er opvallend veel jonge mensen in de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar oud uitgeschakeld als gevolg van burn-out-verschijnselen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt dat psychische aandoeningen, zoals burn-out, epidemische vormen aanneemt. Meer dan 100.000 mensen belanden per jaar in de WAO waarvan een derde op basis psychische klachten, zoals burn-out.

Hoewel burn-out ook zeker mannen treft, zijn vooral vrouwen het slachtoffer. Tweederde van de WAO’ers onder de 35 jaar is vrouw. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, die onderstrepen dat burn-out in de leeftijdcategorie van 25 – 34 jaar oud 12 procent hoger ligt dan in overige risicogroepen van late dertigers en veertigers, is burn-out onder jonge volwassenen een onderschat probleem.

Neem vrijblijvend contact op! Mail me of bel 06-81190606>

Oorzaken burn-out

Turnhout, wat veelmeer een verzamelnaam dan een eenduidig omschreven en helder te diagnosticeren ziektebeeld is, ontstaat door een samenspel van oorzaken. Vanuit een organisationele invalshoek worden factoren als een hoge werkdruk, weinig zeggenschap, gebrek aan waardering en onvoldoende ontplooiingsmogelijkheden als belangrijke oorzaken voor burn-out gezien.

Als het gaat om psychische problemen van twintigers en dertigers – zoals burn-out klachten, maar ook de quarterlife crisis – worden vooral sociologische verklaringen aangehaald. Deze problematiek wordt dan in verband gebracht met de meerkeuzemaatschappij en veeleisende samenleving.

In de huidige moderne maatschappij hebben traditionele structuren die het leven voorzien van duidelijk kaders of richtlijnen, zoals de kerk, steeds minder invloed. De individuele keuzevrijheid en maatschappelijke mogelijkheden zijn daarmee aanmerkelijk gegroeid. Maar deze ontwikkelingen veroorzaken eveneens een toenemende psychische belasting van het individu. Vooral twintigers dertigers ondervinden hiervan de consequenties. In deze levensfase worden mensen immers geconfronteerd met belangrijke levensbeslissingen.

Neem vrijblijvend contact op! Mail me of bel 06-81190606>

Links

www.burnin.nl voor uitgebreide informatie over burn-out, behandelingen, tests etc.

www.waho.nl dit is een stichting voor jonge vrouwen in de WAO of die daarin dreigen te belanden.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.