Spiritualiteit en de quarterlife crisis

Spiritualiteit is voor de meeste mensen in een quarterlife crisis een belangrijk thema. Hoewel veel twintigers en dertigers op dit vlak nog sterk zoekende in zijn, weten zij dat er meer is tussen hemel en aarde en trachten zij op uiteenlopende manieren in contact te treden met de spirituele dimensie. Menig besluiteloze twintiger of dertiger zie je dan ook ronddwalen op de esoterieafdeling in de boekhandel, op zoek naar antwoorden op levensvragen in de nieuwste uitgave van Paulo Coelho. Net zoals veel vastgelopen quarterlifers flink rondshoppen in het spirituele circuit. Meditatie- of yogalessen volgen, deelnemen aan een cursus Intuïtief leren voelen, het bezoeken van een holistisch arts: dit alles weerspiegelt de zoektocht van twintigers en dertigers naar zichzelf én naar de spirituele dimensie in het leven.

De Internetgeneratie

Er doen diverse, soms positief en soms negatief gekleurde, omschrijvingen van de generatie die nu rond de dertig is de ronde. Naast de pragmatische generatie, generatie nix, generation Y, generatie positivo en de internetgeneratie zijn er inmiddels ook benamingen die direct verwijzen naar de keuzeproblematiek van twintigers en dertigers zoals grenzeloze generatie en generatie mix. Het gaat hierbij grofweg om de generatie geboren tussen 1976 en 2000.

Authenticiteit

Authenticiteit als ideaal komt voort uit de Romantisering en de tijdens de achttiende-eeuwse opkomende opvatting dat mensen een innerlijk moreel zintuig bezitten – een vanbinnen uit gevoeld besef van goed en kwaad dat wordt ervaren doormiddel van intuïtie of een innerlijke stem. Volgens Rousseau, één van de belangrijkste pleitbezorgers van het Romantische gedachtegoed, dienden mensen opnieuw in contact te treden met deze innerlijke, natuurlijke stem. Vanuit het authenticiteitsideaal bevinden de bronnen die je vertellen wat het juiste is om te doen, zich dus diep vanbinnen. Zelfcontact en zelfinzicht zijn daarbij essentieel.

Vrijheid

Keuzevrijheid (autonomie) en authenticiteit zijn twee belangrijke kernwaarden van de huidige twintigers en dertigers. Autonomie betekent dat mensen zelfstandig keuzes kunnen maken en zelf de vrijheid hebben hun leven in te richten zoals zij dat willen. Authenticiteit verwijst naar de van binnenuit gevoelde oproep om trouw te blijven aan jezelf en je eigen unieke levenspad te volgen, zonder al te veel bemoeienis van anderen. Autonomie en authenticiteit zijn dus nauw met elkaar verbonden.

Kiezen in een complexe meerkeuzemaatschappij

Kiezen in een complexe meerkeuzemaatschappij is een lastige opgave. Vooral twintigers en dertigers, die op een punt in hun leven zijn aangekomen waar belangrijke levensbepalende beslissingen moeten worden genomen, hebben hier last van.

Midlife crisis

De zoektocht van twintigers en dertigers naar zingeving heeft veel weg van de alom bekende midlifecrisis. De term midlife crisis is bedacht door de heer Elliott Jaques, dezelfde man die al in 1965 de naam quarterlife crisis introduceerde. Het fenomeen quarterlife crisis is pas echt bekend geworden na de bestseller Quarterlife Crisis (2001) van de Amerikaanse auteurs Alexandra Robbins en Abby Wilner.

Vrouwen en keuzes maken

Door: Drs Wenda Verhoog-Flier, Verhoog Consult Loopbaanbegeleiding. Voor meer informatie, kijk op vrouwenwerken.nl. Met dank aan Eva de Waard, dewaardconsult.com

Als ervaringsdeskundige en als loopbaancoach schrijf ik graag deze bijdrage voor quarterlifequest. In elke levensfase, maar zeker tussen je 25ste en je 40ste, krijg je als vrouw te maken met het nemen van belangrijke en levensbepalende keuzes. (Ook als man, maar ik richt me tot vrouwen.)

Dertigersdilemma's of een burn-out?

De dertigersdip gaat vaak gepaard met verschijnselen zoals die worden herkend onder de noemer burn-out of overspannenheid. Echter, burn-out en de dertigersdip zijn niet hetzelfde.

Kenmerken burn-out

Burn-out geeft de volgende klachten: langdurige lichamelijke en/of geestelijke vermoeidheid (langer dan 6 maanden), pijn in spieren, nek, rug of gewrichten; duizeligheid; hoofdpijn; slaapproblemen; maagklachten; prikkelbaarheid, cynisme; het gevoel geestelijk afgestompt te zijn en verminderde bekwaamheid. Burn-out heeft een lange aanloop en is vaak (niet altijd) werkgerelateerd. Lees hier meer over de behandeling van burn-out...

Quarterlife Crisis

Bijdrage aan www.burnin.nl platform voor burnout. “De quarterlife crisis (dertigersdip, dertigersdilemma) is een identiteitscrisis bij jonge volwassenen tussen de 20 en 35 jaar oud. De Nederlandse sterk geïndividualiseerde cultuur vormt een geschikte voedingsbodem voor het ontstaan van de quarterlife crisis. Wie je bent – je identiteit – en de manier waarop je je leven wilt invullen, is een persoonlijke keuze waarbij je nauwelijks richting of ondersteuning krijgt vanuit de samenleving. Vooral twintigers en dertigers ondervinden de psychische belastende consequenties hiervan. Eenmaal aangekomen in het spitsuur van hun leven ervaren zij een sterke druk om de juiste, levensbepalende beslissingen te nemen.