Quarterlife Crisis

Quarterlife Crisis

Bijdrage aan www.burnin.nl platform voor burnout.

“De quarterlife crisis (dertigersdip, dertigersdilemma) is een identiteitscrisis bij jonge volwassenen tussen de 20 en 35 jaar oud. De Nederlandse sterk geïndividualiseerde cultuur vormt een geschikte voedingsbodem voor het ontstaan van de quarterlife crisis. Wie je bent – je identiteit – en de manier waarop je je leven wilt invullen, is een persoonlijke keuze waarbij je nauwelijks richting of ondersteuning krijgt vanuit de samenleving. Vooral twintigers en dertigers ondervinden de psychische belastende consequenties hiervan. Eenmaal aangekomen in het spitsuur van hun leven ervaren zij een sterke druk om de juiste, levensbepalende beslissingen te nemen.

De quarterlife crisis is in zekere zin een vervroegde midlife crisis. Quarterlifer’s worstelen, net als mensen in de midlife, met filosofische levens- en zingevingsvraagstukken (‘waartoe doet dit alles?’). Twintigers en dertigers zitten daarbij in een transitiefase van pas afgestudeerde of nog freewheelende werknemer naar een vaster en meer omlijnd leven als volwassene. Het grote verschil met de midlife crisis is dat het leven van een quarterlifer nog helemaal open ligt. Het kenmerkende aan de quarterlife crisis is dus, in tegenstelling tot de midlife crisis, een gebrek aan stabiliteit of voorspelbaarheid en onzekerheid over de toekomst. Dit veroorzaakt gevoelens van onrust en stress.

Daar komt nog eens bij kijken dat de generatie die nu tussen de 20 en 35 is ‘keuzevrijheid’ als belangrijke kernwaarde omarmt. Door de overdreven hang naar vrijheid pogen de huidige twintigers en dertigers alle ballen zo lang mogelijk in de lucht houden en stellen ze keuzes over hun toekomst uit. Maar keuzevrijheid als hoogste doel, zonder een persoonlijke, authentieke invulling geeft weinig richting aan je leven en maakt dit zelfs stuurloos. Het gaat dan niet meer om de waarde die wordt uitgedrukt met een bepaalde keuze, maar er vindt een verschuiving plaats naar de bevestiging van de keuze zelf. Hierdoor worden alle alternatieven als min of meer gelijkwaardig ervaren en is iedere keuze een reële optie.

Een bestaan in de huidige complexe meerkeuzemaatschappij vraagt van mensen dat zij in verbinding staan met hun innerlijke waarden, hun eigen richtlijn. Zonder deze authentieke invulling wordt het leven stuurloos, grenzeloos en ontbreekt ieder coherent gevoel van bestemming. Twintigers en dertigers raken als gevolg hiervan gedesoriënteerd en worden een speelbal van een vaak prestatiegerichte en veeleisende omgeving.

Kenmerken quarterlife crisis op een rij:

– Onzekerheid (angst), zelftwijfel, het gevoel sterk ‘zoekende’ te zijn.

– Somberheid, depressie, gevoelens van hulpeloosheid.

– Keuzestress, veel piekeren, twijfels over van alles en nog wat.

– Je bezig houden met zingevingsvragen (´Wie ben ik?´ ´Wat is mijn passie?´ ´Is dit alles?´).

– Gevoelens van onrust: jezelf constant vergelijken met anderen om te checken of je nog op schema ligt, het gevoel hebben dat je ‘achter’ loopt in vergelijking tot de rest, bang om kansen te missen.

– Besluiteloosheid of juist te veel dingen tegelijk doen.

– Gevoelens onderdrukken, vluchtgedrag, weinig contact met je zelf.

– Spanningsklachten zoals hoofdpijn, prikkelbaarheid, pijn in spieren.

Quarterlife Quest

Het platform Quarterlife Quest heeft als doelstelling twintigers en dertigers in de quarterlife crisis te ondersteunen bij hun zoektocht naar authenticiteit. Op de site is informatie te vinden over de quarterlife crisis, er komen ervaringsdeskundigen aan het woord en er is een uitgebreid forum.”

Evelyn Prinsen is coach/therapeut

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.