Leeftijdsbewust personeelsbeleid voor dertigers.

Door: Paulien Humme (2012)

Titel scriptie: Leeftijdsbewust personeelsbeleid in de verpleegkundigensector.

Samenvatting

Door een stijgende zorgvraag en een dalend aanbod aan personeel heeft de zorgsector te kampen met krapte op de arbeidsmarkt, hierdoor kan de toegankelijkheid van de zorg in het geding komen (Ouwerkerk 2009). Door krapte op deze arbeidsdeelmarkt is het van extra belang om het juiste personeel op de juiste plek te hebben en deze zo lang mogelijk binnen de zorginstelling te behouden (van Wijk 2006). Leeftijdsbewust personeelsbeleid kan hier wellicht een belangrijke rol in spelen.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid en het dertigersdilemma zijn de thema‟s die centraal staan in deze masterscriptie. Leeftijdsbewust personeelsbeleid is beleid dat zich op alle medewerkers richt met de factor „leeftijd‟ als toegevoegde waarde. Dat wil zeggen dat er specifiek rekening gehouden wordt met veranderende behoeften en mogelijkheden van de medewerker voor zover die in verband staan met de leeftijd (Baarle 2007).

Het dertigersdilemma is een identiteitscrisis die zich voor kan doen bij jongvolwassenen tussen de 25 en 35 jaar. Deze mensen voelen in hun hoofd een ‘spitsuur’ waarop veel levensbepalende beslissingen genomen moeten worden (Wijnants 2010).

Vanwege de actualiteit van het thema dertigersdilemma en het geringe onderzoek dat specifiek gedaan is naar het dertigersdilemma op het werk is de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: In hoeverre zijn er in de verpleegkundigensector discrepanties en overeenkomsten tussen leeftijdsbewust personeelsbeleid van de werkgever gericht op de dertiger en de behoeften van deze dertiger ten aanzien van het dertigersdilemma?

Om tot een beantwoording van de centrale onderzoeksvraag te komen is er eerst een literatuuronderzoek gedaan. Daarnaast is aan de hand van de voor dit onderzoek gebruikte literatuur en theorieën een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Voor het onderzoek is samenwerking gezocht met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Binnen dit ziekenhuis is er een analyse gemaakt van de bestaande documenten over leeftijdsbewust personeelsbeleid en daarnaast zijn er interviews gehouden met 5 P&O medewerkers en met 11 dertigers in de functie van verpleegkundige van kwalificatieniveau 5.

Uit de resultaten is gebleken dat het ziekenhuis niet een leeftijdsspecifiek maar een mensspecifiek personeelsbeleid wil voeren. Dit leidt er toe dat het personeelsbeleid in een overgangssituatie zit, wat voornamelijk blijkt uit het langzaam afschaffen van seniorenregelingen. De overgangssituatie leidt er toe dat de dertigers niet het idee hebben dat het personeelsbeleid op hun of op anderen is gericht.

Verder is uit de resultaten gebleken dat als het ziekenhuis mensspecifiek wil zijn in het personeelsbeleid hier voorwaarden voor gecreëerd moeten worden. Niet specifiek richten op leeftijd neemt niet weg dat de medewerkers leeftijdsspecifieke kenmerken hebben. Ondanks dat de medewerkers een eigen verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld zijn zij voor mogelijkheden binnen de organisatie afhankelijk van leidinggevenden. Uit de resultaten blijkt bovendien dat dertigers ondersteuning willen in het ontdekken van de mogelijkheden en wensen die ze hebben op werkgebied. Een loopbaanoriëntatietraining is daarbij erg behulpzaam maar een betrokken en stimulerende leidinggevende is gewenst.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.