Berichten met een Label ‘twintigers’

Durf te denken: filmpjes over de quarterlife crisis

Geschreven door Evelyn op . Geplaatst in Dertigersdilemma

Great expectations

durf te denkenHier is hij dan! Ons laatste item voor Durftedenken. Op zoek naar verklaringen en oplossingen voor keuzestress onder twintigers kwamen we uit bij studiekeuzebegeleidster Jacky Limvers en sociaal wetenschapper Gerbrand Visser. ‘Jonge mensen hebben great expectations, als dat niet zo is dan is er eigenlijk iets niet in orde’. Aldus Gerbrand.

Kijk snel voor meer info en filmpjes: Durf te denken.

Wie ik ben, en wie niet is lastig kiezen – in nrc.next

Geschreven door Evelyn op . Geplaatst in Dertigersdilemma

In nrc.next 4 januari 2007, door Evelyn Prinsen, career counselor en coach/therapeut

Wie ik ben en wie niet, is lastig kiezen

Coach & Therapeut Evelyn Prinsen 2012 - klein 2De ‘quarterlife crisis’ is geen verwende-nesten-syndroom maar een fundamentele identiteitscrisis.

>> Besluiteloosheid door een teveel aan keuzes wordt vaak gezien als een luxeprobleem.

>> Maar de quarterlife crisis is juist een complexe zoektocht naar de doelen in het leven.

Door Evelyn Prinsen

“Maak iets van je leven, doe niet zo verwend!” staat boven het stuk van Michelle Verheij in nrc.next van 11 december 2006. Zij noemt twintigers die zichzelf een quarterlife crisis toedichten “verwende nesten” die “niet zo moeten zeuren”. De quarterlife crisis is een modewoord met geen enkel bestaansrecht, vindt zij.

Deze ongenuanceerde mening valt deels te verklaren met de verwarring die er heerst omtrent de oorzaken en achtergronden van de quarterlife crisis. Zo zou slechts het toenemend aantal keuzes in onze samenleving debet zijn aan het gevoel van onbehagen onder jongeren. Twintigers zouden de overload aan keuzemogelijkheden niet aankunnen en klagen over keuzestress. En dat is, volgens velen, een luxeprobleem.

Leven in het NU

Geschreven door Evelyn op . Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Leven in het NU

Twintigers en dertigers zitten in een levensfase waarin duidelijke vormen, in de zin van een uitgestippeld loopbaanpad, levenspartner of vaste woonplaats vaak nog ontbreken. De toekomst ligt nog open. Dit lijkt een gunstige positie: je hebt vrijheid en kunt nog alle kanten op met je leven.

Zo beleven twintigers en dertigers dit echter veelal niet. Quarterlifers ervaren deze periode vaak als erg onzeker, onstabiel en onrustig. Waar komt die onrust vandaan?

Het dertigersdilemma

Geschreven door Evelyn op . Geplaatst in Dertigersdilemma

Keuzestress

Een van de kenmerkende symptomen van de quarterlife crisis is moeite hebben met het maken van keuzes. Twintigers en dertigers breken hun hoofd over alle keuzes die ze in de beslisfase van hun leven moeten maken, zoals de keuze voor een loopbaanrichting, (levens)partner of het wel of niet ‘nemen’ van kinderen. Dit soort beslissingen kunnen de koers van je leven sterk beinvloeden. De druk om de juiste keuze te maken neemt toe, met keuzestress als gevolg.

Dertigers in dubio

Geschreven door Evelyn op . Geplaatst in Dertigersdilemma

Stress over belangrijke keuzes is een hoofdkenmerk van de quarterlife crisis.

Het gevoel van ‘Is dit alles?’ komt niet meer alleen in de midlifecrisis voor; twintigers en dertigers hebben er ook last van. De oplossing is je verdiepen in jezelf en het simpelweg ondergaan.

Door: Rosanne van Manen, freelance journalist

Quarterlife Crisis

Geschreven door Evelyn op . Geplaatst in Dertigersdilemma

Daar waar je struikelt, ligt je schat

Joseph Campbell schreef eens: daar waar je struikelt, ligt je schat – dit geldt zeker voor de quarterlife crisis. Naast alle ongemakken is de quarterlife crisis op een dieper niveau een gift die je aanzet om op zoek te gaan naar wie je nu echt bent.

De quarterlife crisis: wat is dat?

De quarterlife crisis is een identiteitscrisis onder twintigers en dertigers die gepaard gaat met gevoelens van onrust, somberheid en keuzestress. In Nederland wordt de quarterlife crisis ook wel dertigersdip of dertigersdilemma genoemd.

Interview Talentenbureau Paluka

Geschreven door Evelyn op . Geplaatst in Dertigersdilemma

Interview met Inge van den Broek, medeoprichtster van het talentenbureau Paluka

Wat is Paluka?

Een bureau voor de ontwikkeling van talent bij twintigers en dertigers.

Wat betekent Paluka?

Paluka betekent ‘kippenvel’ in het Sanskriet.

Wat is de doelgroep van Paluka?

We richten ons op hoogopgeleide twintigers en dertigers, de meeste van onze klanten zijn tussen de 25 en 35 jaar.

Nienke Wijnants over het dertigersdilemma

Geschreven door Evelyn op . Geplaatst in Dertigersdilemma

Spitsuur rond je dertigste

Ze zijn rond de dertig, hoogopgeleid en hebben een interessante baan. Beter kan het niet, zou je denken. Toch zitten veel dertigers niet lekker in hun vel. Ze twijfelen over hun loopbaankoers, raken gestrest bij het nemen van beslissingen en voelen zich opgejut om in het spitsuur van hun leven alles voor elkaar te moeten boksen. Bovendien blijken dertigers overmand te worden door filosofische levensvragen: ‘Is dit nu echt alles?!’.

Dertigers dilemma’s

Nienke Wijnants (1974), promovenda aan de Universiteit van Amsterdam en loopbaanadviseur bij Converge, doet onderzoek naar dit fenomeen. Al het gepieker en geworstel met zingevingsvragen omschrijft Wijnants als ‘dertigers dilemma’s’.

Keuzevrijheid kernwaarde van twintigers en dertigers

Geschreven door Evelyn op . Geplaatst in Dertigersdilemma

Vrijheid

Keuzevrijheid (autonomie) en authenticiteit zijn twee belangrijke kernwaarden van de huidige twintigers en dertigers. Autonomie betekent dat mensen zelfstandig keuzes kunnen maken en zelf de vrijheid hebben hun leven in te richten zoals zij dat willen. Authenticiteit verwijst naar de van binnenuit gevoelde oproep om trouw te blijven aan jezelf en je eigen unieke levenspad te volgen, zonder al te veel bemoeienis van anderen. Autonomie en authenticiteit zijn dus nauw met elkaar verbonden.

Keuzes maken: een vak apart

Geschreven door Evelyn op . Geplaatst in Dertigersdilemma

Kiezen in een complexe meerkeuzemaatschappij

Kiezen in een complexe meerkeuzemaatschappij is een lastige opgave. Vooral twintigers en dertigers, die op een punt in hun leven zijn aangekomen waar belangrijke levensbepalende beslissingen moeten worden genomen, hebben hier last van.