Leven in het NU

Leven in het NU

Twintigers en dertigers zitten in een levensfase waarin duidelijke vormen, in de zin van een uitgestippeld loopbaanpad, levenspartner of vaste woonplaats vaak nog ontbreken. De toekomst ligt nog open. Dit lijkt een gunstige positie: je hebt vrijheid en kunt nog alle kanten op met je leven.

Zo beleven twintigers en dertigers dit echter veelal niet. Quarterlifers ervaren deze periode vaak als erg onzeker, onstabiel en onrustig. Waar komt die onrust vandaan?

Een oppervlakkig antwoord op deze vraag is natuurlijk dat bepaalde dingen in je leven nog niet zijn zoals je dat wilt, bijvoorbeeld je hebt nog niet de baan die je wilt. Je leven heeft nog niet de vorm aangenomen zoals jij dat voor jezelf ziet weggelegd.

De diepere achtergrond van deze onrust komt voort uit onze cultuur waarin het gebruikelijk is je te identificeren met vormen. Met een baan, een huis, een partner. Je identiteit – en gevoel van eigenwaarde – hangt daarmee voor een groot deel af van de dingen die je bereikt hebt in je leven. Juist quarterlifers hebben nog niet zo veel vastomlijnde dingen bereikt. Die kunnen nog niet echt zeggen: dit is van mij, dit heb ik bereikt, dit is mijn leven, dit is mijn baan of mijn partner.

Het is van wezenlijk belang je te realiseren dat identificaties met dingen, vormen of materie voortkomen uit je ego en niet je echte zelf. Je ego verlangt erna zich te identificeren met vormen zoals een carrière, een huis of een partner. Zonder die identificatie voelt het ego zich waardeloos.

Je echte identiteit kent dit probleem niet. Je ware zelf is één met het moment en voelt daarom geen onrust of gehaastheid om aan het echte leven te beginnen en te presteren. Je echte identiteit verlangt niet naar status, aanzien of macht.

Het is je ego die in je hoofd onrustig tegen je aan zit te kletsen over wat je allemaal al bereikt had moeten hebben op jouw leeftijd. Het is je ego die constant loopt te vergelijken met anderen en checkt of je wel op schema ligt. Het is je ego die zich onzeker en minderwaardig voelt door het ontbreken van de identificatie met vormen. Het is je ego die voortdurend bezig is met de toekomst en ontevreden is met het NU.

Je diepere essentie is één met het leven en accepteert altijd het huidige moment. In wezen is dat ook alles wat je uiteindelijk hebt in je leven: het NU. Je diepe, authentieke identiteit omarmt dus wat er is. Je echte zelf kent bovendien geen identificatie met vormen. Uiteindelijk is alles vormeloze leegte of ruimte.

Alle vormen (banen, huizen, uiterlijkheden) zijn tijdelijk en daarmee vergankelijk. Het ego is dan ook bang om dingen te verliezen. Maar dit is onherroepelijk het geval als het gaat om vormen, dingen of materie. Het ego veroorzaakt daarom een hoop lijden en ‘ongelukkig zijn’. Door jezelf los te maken van alle rollen, functies of uiterlijkheden waar je je identiteit aan ophangt, ontstaat er rust in je leven.

Je vormeloze, egoloze diepere ware kern is tijdloos en kent alleen het huidige moment. De quarterlife crisis is dus in wezen een oefening in het loslaten van je ego en het kiezen voor een leven in Tegenwoordigheid. Dit kun je op ieder moment in je leven beslissen door het NU te accepteren, je er niet langer tegen te verzetten.

Dit betekent echter niet dat je niet mag wensen dat er verandering komt. Door de acceptatie van het NU ontstaat er ruimte voor verandering. Door bewustwording van het huidige moment – door aanwezig te zijn – ervaar je de innerlijk stilte of ruimte die er in iedereen is. Door deze verbindingen met het NU – de verbinding met het leven zelf – aan te gaan, komt wijsheid, inzicht, creativiteit en inspiratie vrij.

Je laat je dan leiden door de energie van het leven zelf, dezelfde kracht die er ook voor zorgt dat je hart klopt en je haar groeit. Op deze manier is het eenvoudiger de dans van het leven zelf te volgen. Je staat open voor ontwikkeling en verandering. Je bent in staat gevoelsmatig voor dingen te kiezen. Je geniet meer van het huidige moment. Onrust, twijfels en onzekerheden lossen op.

De onrust, onzekerheid en onduidelijkheid over wie je bent, is vanuit een spiritueel standpunt een felicitatie waard. Je bent op een punt aangekomen waarin het identificeren met een bepaalde identiteit (vorm) ontbreekt. Om je echte zelf te kunnen vinden, moet je jezelf eerst in zekere zin verliezen.

De grote uitdaging die de quarterlife crisis met zich meebrengt, ligt dus in het aanvaarden van het NU en het loslaten van identificatie met vormen. De ervaren onrust is een aanwijzing om opzoek te gaan naar je innerlijke rust – die vormeloze, tijdloze essentie in jezelf die wezenlijker is dan welke identificatie met vormen dan ook.

Nu denk je misschien: ‘wat klinkt dit vaag en in de praktijk werkt het anders’. Let op: ook dit is het ego die aan het woord is. Het ego wil zich ten alle tijden vasthouden aan dingen, dus ook aan mentale concepten die je zelf hebt ontwikkeld over de werkelijkheid. Je ego is bang de controle los te laten. Zelfs als het gaat om gedachten die schadelijk zijn voor jezelf.

Maar je bent meer dan je al die hersenspinsels in je hoofd. Juist door je bewust te worden van dit soort gedachten, ontstaat Tegenwoordigheid. Daar waar Tegenwoordigheid is, kan geen ego bestaan. Ego en bewustzijn gaan nooit samen.

Door ‘ja’ te zeggen tegen het huidige moment – je er dus niet langer tegen te verzetten – ontstaat Tegenwoordigheid en neemt de invloed van het ego af. Het ego ontkent immers het huidige moment: het NU is nooit goed genoeg. Het ego is daarom nooit tevreden, snakt altijd naar meer en is constant aan het vergelijken met anderen. Het is dus het ego die zich ongelukkig, minderwaardig en onzeker voelt.

In geval van de quarterlife crisis – waar identificatie met vormen, dingen of materie vaak nog ontbreken – veroorzaakt het ego veel onnodig lijden en ‘ongelukkig zijn’.

Door de kiezen voor het moment, je bewust te zijn van je gedachten en in Aanwezigheid te leven, verkleint het ego. Deze spirituele oefening helpt je de quarterlife crisis te overwinnen en één te worden met het leven zelf.

Auteur: Evelyn Prinsen. Zij coacht zoekende twintigers en dertigers en biedt o.a. ondersteuning bij het maken van (loopbaan)keuzes.

Leestips:

  • Tolle, E. (2001) De kracht van het Nu
  • Tolle, E. (2005) Een nieuwe Aarde
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.