Stress en dopaminetekort

Stress en dopamine

De juiste keuzes maken, kan behoorlijk wat spanningen veroorzaken. We spreken niet voor niets over keuzestress. Stress is in wezen een fight/flight reactie. Zolang stress kortdurend is, kunnen we hier prima mee omgaan. Bij langdurige psychische stress komen we al snel in de problemen. Het menselijk lichaam heeft simpelweg geen programma om goed met langdurige stress om te gaan, de evolutie heeft hier nog geen oplossing voor.

Adrenaline

Wat gebeurt er in je lichaam als je stress ervaart? Zodra je stress ervaart, gaat je lichaam adrenaline aanmaken. Adrenaline is je fitheidshormoon. Stress (adrenaline) heeft altijd voorrang in je lichaam. Kunnen vluchten of vechten heeft evolutionair gezien prioriteit boven andere systemen (bijv. spijsvertering, immuunsysteem). Om adrenaline aan te maken, heb je onder andere aminozuren (eiwit) nodig maar ook veel cofactoren (vitaminen, mineralen). Stress is dan ook een grootverbruiker van belangrijke nutriënten waardoor er gemakkelijk tekorten kunnen ontstaan op andere vlakken in je lichaam. Zo kan stress er voor zorgen dat er een dopaminetekort ontstaat, maar ook slaapproblemen en depressieve klachten liggen op de loer.

Dopamine

Dopamine is je creativiteitshormoon. Dopamine helpt je om in oplossingen te denken, dingen te leren, actie te ondernemen en er op uit te gaan. Dopaminetekort ontstaat vaak als gevolg van stress. Dit kan elke vorm van stress zijn: werkstress, keuzestress, relationele stress maar ook fysieke stress zoals te hard en te veel sporten. Eén van de eerste verschijnselen van een dopaminetekort is concentratieproblemen. Andere kenmerken zijn: geen keuzes kunnen maken, je doel in het leven kwijt zijn, geen hobby’s kunnen bedenken, gebrek aan initiatief en niet meer in oplossingen kunnen denken.

Zie hier een belangrijke vicieuze cirkel waar gestreste mensen vaak mee te maken hebben. Langdurige (keuze)stress kan je dopamineniveau doen dalen. Door een lager dopaminepeil wordt keuzes maken nog moeilijker. Als gevolg hiervan ervaren mensen nog meer stress en wordt het probleem alsmaar groter. De oplossing lijkt steeds verder weg.

Boost Your Mood!

Geen enkele therapie, coaching of training slaat goed aan als je laag in je dopamine zit. Je kunt simpelweg onvoldoende met de aangereikte middelen van je therapeut of coach. Wij richten ons – indien nodig – eerst op het herstellen van de biochemische balans in je lichaam. Voldoende dopamine helpt je de juiste beslissingen te nemen, zaken weer proactief op te pakken en te denken in mogelijkheden. Dit maakt het een stuk gemakkelijker om de oorzaak van je klacht aan te pakken en aan oplossingen te werken.

Therapie bij stress en dopaminetekort

Aan de basis van de therapie staan de wetenschappelijk onderbouwde interventies uit de orthomoleculaire geneeskunde (voeding als medicijn, vitaminen, mineralen, fytotherapie). Dit wordt gecombineerd met Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) om ineffectieve denkpatronen te herprogrammeren en praktische, resultaatgerichte coaching. Desgewenst kunnen aanvullende tools ingezet worden, zoals een Talentenanalyse voor twintigers en dertigers.

Wil je weer rust in je hoofd, helderheid over je doelen en de energie om keuzes te maken die voor jou zo belangrijk zijn? Neem dan contact op.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.