Last van besluiteloosheid? Neem een life coach!

Betere keuzes maken met behulp van een life coach

In mijn praktijk voor life coaching en orthomoleculaire therapie zie ik veel mensen die last hebben van besluiteloosheid en het heel ingewikkeld vinden om belangrijke keuzes te maken. Dit kan stress, slapeloze nachten en paniekaanvallen tot gevolg hebben.

Kiezen is een expressie van je identiteit

Keuzes maken betekent dat je jezelf gaat uitdrukken in de wereld. Door ergens voor te kiezen, geef je aan wat jij waardevol of nastrevenswaardig vindt. Met het nemen van een belangrijke beslissing, zoals de keuze voor een baan of partner, zeg je eigenlijk: dit vind ik belangrijk, dit past bij mij, hier wil ik mijn tijd en energie in stoppen.

Kiezen, of het nu gaat om de alledaagse keuzes in het consumptieproces (zoals het al dan niet kopen van biologische voedingsmiddelen) of verdergaande beslissingen (zoals de keuze voor een partner of baan), is dus altijd een uitdrukking van je wie je bent. Anders gezegd: kiezen heeft een expressieve waarde.

Eind twintigers en dertigers bevinden zich bij uitstek in een levensfase waarin veel belangrijke levensbepalende beslissingen worden genomen. Wil je wel of geen kinderen? Zo ja, met wie en wanneer dan? Welke loopbaankoers wil je voor jezelf uitzetten? Waar wil je je settelen? Deze keuzes hebben verregaande consequenties voor je leven en zijn dus medebepalend voor je uiteindelijke bestemming. Door al die verstrekkende beslissingen word je gestimuleerd om na te denken over jezelf. Deze keuzes raken je diepste zijn.

Goed keuzes kunnen maken, vereist dat je weet wie je bent, waar je voor staat en waar je naartoe wilt. Keuzes maken is immers richting bepalen en je kunt alleen een koers uitzetten als je een doel voor ogen hebt. Een doel dat voortvloeit uit jezelf – uit jouw wensen, dromen, idealen en verlangens. Besluiteloosheid en keuzestress verwijzen dus in de eerste plaats naar onduidelijkheid en verwarring binnenin jezelf. Je twijfelt niet aan de keuzes, je twijfelt aan jezelf.

Samen met een life coach kun je onderzoeken wat jouw waarden, passies en talenten zijn. Dit helpt om richting te bepalen en betere keuzes te maken. Ook krijg je door middel van een life coach meer inzicht je beperkende overtuigingen – de remmende factoren bij het nemen van beslissingen. Een goede life coach zal je challengen om je denkpatronen goed onder de loep te nemen en je dilemma vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Wil je meer weten over life coaching?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie met life coach Evelyn 06-81190606 >

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.