Stress en depressie behandelen: over serotonine en ontsteking

Cytokines en de uitputting van serotonine

Serotonine is een belangrijke feel good stof en neurotransmitter in het brein. Tekort aan serotonine wordt geassocieerd met depressie, neerslachtigheid, stress, prikkelbaarheid en slapeloosheid.

Er zijn meerdere mechanismen die ervoor zorgen dat in geval van ontstekingsprocessen in het lichaam de vorming van het geluksstofje serotonine niet optimaal verloopt.

Eén belangrijke link tussen ontsteking en serotonine zal ik toelichten.

Tryptofaan, 5-HTP en serotonine

Tryptofaan, het voorstofje van serotonine, wordt eerst omgezet in 5-HTP voordat het in je hersenen wordt gesynthetiseerd tot serotonine. Je hersenen zijn voor een optimale hoeveelheid serotonine dus volledig afhankelijk van de toevoer van 5-HTP.

In geval van ontsteking worden er ontstekingsbevorderende stoffen zoals cytokines geproduceerd. Deze ontstekingsstofjes reduceren de productie van 5-HTP doordat zij een bepaald enzym activeren, indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) genaamd. Dit enzym zorgt ervoor dat tryptofaan niet wordt omgezet in 5-HTP maar in een stofje dat kynurenine heet.

Kynurenine wordt uiteindelijk omgevormd naar niacine ofwel vitamine B3. Vitamine B3 gebruikt je lichaam om de energieproductie verhogen.

Meer energie is heel handig als je last hebt van een ontstekingen en je lijf dus energetisch onder druk staat. Maar 5-HTP wordt nu niet meer gebruikt voor de aanmaak van serotonine.

Voor wat, hoort wat. Zo redeneert Moeder Natuur nu eenmaal.

Ontsteking kan leiden tot afname serotonine

Bij ontsteking en fysieke stress volgt tryptofaan een alternatieve route en wordt de energie in je lichaam anders verdeeld. Je lijf stelt andere prioriteiten en dit gaat ten koste van de aanmaak van serotonine. Hierdoor kan de serotonine-voorraad in je hersenen uitgeput raken met als gevolg dat je slechter slaapt en je prikkelbaar, emotioneel, vermoeid en neerslachtig bent.

Aan de hand van het voorgaande zie je glashelder dat stress en ontstekingsreacties een belangrijke aanleiding kunnen zijn van stemmingsklachten zoals depressie, neerslachtigheid en vermoeidheid.

Therapie bij depressie, stress of burn-out klachten.

Als life coach en orthomoleculair therapeut behandel ik vaak mensen met stress, depressie en burn-out klachten.

Tijdens de life coaching sessies pakken we de onderliggende patronen die stress, depressie en burn-out veroorzaken aan. Met een life coach kun je werken aan een positieve mindset, het stellen doelen en het nemen van beslissingen. Een life coach kan tips en adviezen geven over ontspanning en fungeert als stok-achter-de-deur.

Een goede orthomoleculair therapeut helpt je de biochemische disbalans in geval van stress, depressie of burn-out te herstellen. Gerichte voedings-, leefstijl- en suppletie adviezen kunnen je ondersteunen sneller fit te worden.

Wil je meer weten over life coaching of orthomoleculaire therapie?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie met coach en therapeut Evelyn 06-81190606 >

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.