Spiritualiteit centraal voor hoogopgeleide twintigers en dertigers

PERSBERICHT

Godsdienstpsychologisch onderzoek wijst uit: Spiritualiteit centraal voor hoogopgeleide twintigers en dertigers

Niet het grote keuzeaanbod is de belangrijkste moeilijkheid voor hoogopgeleide twintigers en dertigers, maar hun zoektocht naar spiritualiteit. Dat stelt Tim van Iersel op basis van godsdienstpsychologisch onderzoek, waarmee hij vorige week afstudeerde aan de faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van Iersel bekritiseert en verscherpt daarin de theorie die Nienke Wijnants in haar Het dertigersdilemma (2008) opstelde.

Dat hoogopgeleide twintigers en dertigers worstelen met de vele keuzes in de moderne maatschappij (wat Wijnants het dertigersdilemma noemt), ontkent Van Iersel niet. Hij stelt echter dat er fundamentelere vragen aan ten grondslag liggen, zoals wie ben ik? En: waar leef ik voor? Van Iersel wijst daarom op basis van eerdere onderzoeken op het belang van spirituele doelen in de levens van mensen. Spiritualiteit gaat vooraf aan het maken van belangrijke keuzes.

In de spiritualiteit van dertigers staat de groei van autonomie centraal. Autonomie is de belangrijkste waarde in de moderne maatschappij waarin keuzes in overvloed zijn en zelfs de eigen identiteit een keuze wordt. Het maken van keuzes vinden twintigers en dertigers juist moeilijk. Er staan voor deze hoogopgeleiden echter wel grote keuzes op het spel, zoals omtrent ouderschap, relaties en werk. Hierin wordt een beroep gedaan op autoriteit, omdat de eigen identiteit op dergelijke momenten breekbaar is en sturing nodig heeft. Autonomie maakt het mogelijk om authentieke keuzes te maken. Dit maakt het mogelijk een authentiek leven te leiden, wat tot geluk leidt.

In de spirituele ontwikkelingsfase van twintigers en dertigers is de autonomie echter nog in ontwikkeling. Aan het grote keuzeaanbod in de moderne maatschappij en in het bijzonder voor hoopgeleide twintigers en dertigers gaat autonomie vooraf; als de autonomie is ontwikkeld, heeft de twintiger en dertiger een gids om door de vele keuzes heen te komen. Daarom bepaalt het spirituele doel van de groei van autonomie het dertigersdilemma.

Naast deze inhoudelijke analyse heeft Van Iersel twee kwantitatieve onderzoeken geanalyseerd om deze observaties te staven. Zowel uit de kwantitatieve data van Wijnants als van onderzoeksbureau Ruigrok | NetPanel, dat in 2009 onderzoek deed naar het dertigersdilemma, blijkt spiritualiteit het belangrijkste aspect in het dertigersdilemma.

Deze conclusies geven een verdieping aan de studie naar de worstelingen van hoogopgeleide twintigers en dertigers, die zelfs kunnen leiden tot burn-out. De nieuwe inzichten bieden zowel twintigers en dertigers zelf, als ook hulpverleners (zoals loopbaanadviseurs, psychologen en geestelijk begeleiders) een handvat om de daadwerkelijke kern van hun problematiek aan te pakken. Ook religieuze groeperingen krijgen hiermee een beter beeld van de leefwereld van hoopopgeleide twintigers en dertigers en kunnen daardoor beter op hun behoeften inspelen. Juist deze hoogopgeleiden zijn immers voor bijvoorbeeld kerken een moeilijk bereikbare groep (getuige de studiedag ‘Gat van de Kerk’ in 2009 door de Protestantse Kerk in Nederland).

Einde bericht

Amsterdam, 29 juni 2010

Noot voor de redactie: voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Tim van Iersel, theoloog

en godsdienstpsycholoog, tel. 06 284 285 48, e-mail tim@timvaniersel.nl, website

www.timvaniersel.nl. Op deze website vindt u ook de masterscriptie in PDF-formaat.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.