Roos (32) – Stewardess

Functie: stewardess.

Klachten: moe, duizelig, hoofdpijn, hyperventileren, overprikkeld.

Duur klachten: een jaar.

Oplossing: therapie, meditatie.

“Het was uit met mijn vriend en ik kon dat moeilijk loslaten. Daarom ben ik het vliegen als een uitvlucht gaan ervaren. Ik stortte me volledig in de bemanning, de contacten, de gezelligheid, ik deed met alles mee. Soms voelde ik me daar heel erg populair of gewaardeerd maar thuis was dat een schamele basis. Dan viel ik in een gat. Vliegen is niet je echte leven, het is je werk. Het zijn je vrienden niet, je neemt weer afscheid.

Ik ben ook erg perfectionistisch en de hoge eisen die ik daaruit voortvloeiend aan mezelf stel, hebben stelselmatig voor een extra belasting gezorgd en tot uitputting geleidt. Deze eigenschap beperkt zich niet tot het functioneren op mijn werk, maar treft alle levensgebieden. Ik realiseer me nu ook dat ik mijn perfectionisme zal moeten leren loslaten, omdat ik anders in mijn leven tegen muren aan zal blijven lopen. Het is gewoonweg niet vol te houden.

Verder ben ik hoogsensitief waardoor ik snel overprikkeld raak en gevoeliger ben voor sferen. Juist omdat ik mijn antennes open heb staan, is het erg belangrijk om in mijn eigen kern te blijven voelen wie ik ben in dat chaotische geheel. Maar ik durf dat niet altijd. Want in het vliegen heb ik wel eens het gevoel dat mij niet altijd de ruimte geboden wordt om te zijn wie ik ben. Dan ervaar ik het als een schijnwereld vol perfecte types.

Daarbij werk ik altijd met andere collega’s en dat doet zo’n appél op mij, vanuit de behoefte om bij de groep te horen, dat ik wel een steviger basis bij mezelf moet vinden waar ik op terug kan vallen.

Het perfectionisme en het feit dat ik ben weggegaan bij mijn eigen gevoel zijn de hoofdoorzaken van mijn burnout. Ik heb mijn geluk in de buitenwereld gezocht, terwijl het bij mezelf niet zo goed zat. Daar ben ik in teruggevloten. Die lichamelijke ongemakken riepen mijn lichaam een halt toe. En dat was nodig om het contact weer met mezelf te leggen. Ik moet nu wel naar mijn innerlijke stem luisteren. Door die verschijnselen ga ik dus weer met mezelf in dialoog.”

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.