Leven in het NU

Twintigers en dertigers zitten in een levensfase waarin duidelijke vormen, in de zin van een uitgestippeld loopbaanpad, levenspartner of vaste woonplaats vaak nog ontbreken. De toekomst ligt nog open. Dit lijkt een gunstige positie: je hebt vrijheid en kunt nog alle kanten op met je leven.

Zo beleven twintigers en dertigers dit echter veelal niet. Quarterlifers ervaren deze periode vaak als erg onzeker, onstabiel en onrustig. Waar komt die onrust vandaan?

Columns 2008 Joukje Hylkema (1977) heeft de koe bij de horens gevat en het roer omgegooit. Ze doet nu wat ze leuk vind en wat ze zelf wil en heeft de quarterlifequests achter haar gelaten. In haar column beschrijft ze maandelijks vooral herkenbare situaties waarmee je te maken kunt krijgen als je tussen de 20 en 30 jaar bent. Joukje Hylkema is eigenaar van Tinksels communicatie & pr (www.tinksels.nl) en woont samen met haar man en twee kinderen.   joukje@tinksels.nl Tot slot Alles eindigt, alles stopt of alles houdt een keer op. Het begint bij de dagelijkse dingen, wekelijkse of maandelijkse. Ik besluit mijn reeks columns voor Quarterlifequest vandaag, in december. Het zit erop. Ik hoop dat jullie mijn verhalen met plezier en interesse hebben gelezen en vooral, dat je er iets aan hebt gehad. Dat je een inzicht, vergelijking of idee hebt gekregen.

Door Gertrud de Witte, www.esenzia.nl

Veel dertigers, met name hoger opgeleide, hebben of krijgen te maken met overbelasting of burnout, of kennen wel iemand in hun omgeving die dit mee(ge)maakt (heeft). We schamen ons vaak voor het feit dat we overspannen zijn geraakt of een burnout hebben. Het wordt vaak nog door de buitenwereld gezien als een teken van zwakte. En ook al is het niet altijd handig om het zover te laten komen, voor veel ‘slachtoffers’ heeft deze periode voor een positieve ommekeer in hun leven gezorgd.

Quarterlife Crisis & Werk

Quarterlifer’s maken deel uit van Generatie Y (geboren tussen 1976-1990). Om een quarterlife crisis te voorkomen, is het belangrijk dat managers en leidinggevenden inzicht hebben in wat Generatie Y drijft als het gaat om werk en loopbaankwesties. Managers en leidinggevenden kunnen tevens een belangrijke rol spelen in het tijdig (h)erkennen van een quarterlife crisis. Bovendien kunnen organisaties preventief condities scheppen om uitval door een quarterlife crisis te voorkomen.

Dertigersdilemma In Nederland zijn er, zo blijkt onder andere uit onderzoek van Nienke Wijnants (2008), aanzienlijk wat jonge volwassenen die worstelen met dertigers dilemma's. De Nederlandse sterk geïndividualiseerde cultuur vormt hier een geschikte voedingsbodem voor. Wie je bent en wat je wilt doen in je leven,...

Keuzestress

Een van de kenmerkende symptomen van de quarterlife crisis is moeite hebben met het maken van keuzes. Twintigers en dertigers breken hun hoofd over alle keuzes die ze in de beslisfase van hun leven moeten maken, zoals de keuze voor een loopbaanrichting, (levens)partner of het wel of niet 'nemen' van kinderen. Dit soort beslissingen kunnen de koers van je leven sterk beinvloeden. De druk om de juiste keuze te maken neemt toe, met keuzestress als gevolg.

Peter Rijcks over de kracht van keuzes maken. www.veranderjeleven.com Keuzes en beslissingen zijn als het roer van je leven. Zij bepalen de richting en de weg die je leven neemt. Ze verschaffen ook de middelen en de prikkels om de richting die je nu gaat te veranderen. Je keuzes...

Een onderzoek door vier studenten Maatschappelijk Werk & Dienstverlening: Clemens Wijers, Leonie Gijbels, Jill Pas, Rick Wijnands

Onderzoeksvragen

Hoe gaat de reguliere hulpverlening om met de quarterlife crisis en wat is er voor nodig om mensen in de quarterlife crisis te helpen? Belangrijkste uitkomsten:
  • De reguliere hulpverlening (h)erkent de quarterlife crisis nauwelijks.
  • De quarterlife crisis wordt gedifferentieerd aangepakt.
  • Een meer holistische aanpak biedt oplossingen.

Wat vind IK leuk en wat kan IK goed?

Door: A.M. van Bruinisse - En Profiel Toen ik afstudeerde als Organisatiepsycholoog in 2001 dacht ik dat de wereld aan mijn voeten lag. Zowel tijdens mijn VWO opleiding als tijdens mijn studie werd ons als studenten op het hart gedrukt dat de maatschappij op ons zat te wachten en dat ons een gouden toekomst in het verschiet lag. Vol vertrouwen betrad ik dan ook de arbeidsmarkt.